Filuta AI: Za vizuální identitou experta na AI stojí stále člověk

pátek, 22. prosince 2023, 07:45 PR MediaGuru

Některé činnosti umělá inteligence nepřevzala ani u firem, které se na její využití zaměřují, ukazuje příběh společnosti Filuta AI.

Viktorie Elbirlik, zdroj: www.alchymieznacky.cz

Viktorie Elbirlik, zdroj: www.alchymieznacky.cz

Téma umělé inteligence (AI) se díky rozhraním typu ChatGPT stalo fenoménem a řada lidí si tuto technologii už vyzkoušela. Vedle aplikací pro širokou veřejnost je oblast umělé inteligence rychle rostoucím segmentem trhu, kde vznikly stovky firem vyvíjejících komerčně využitelná řešení pro řadu odvětví. Pro mnoho takových startupů je stále těžší se na trhu odlišit a vybudovat silnou značku. Důvodů je mnoho – od jejich krátké korporátní historie až po předmět podnikání, který je většinou velmi technicistní a obtížně uchopitelný. Mladá česká technologická společnosti Filuta AI se zaměřuje na kompozitní umělou inteligenci a její inteligentní automatizace slibuje uživatelům až desetinásobné zefektivnění práce. I za návrhem její vizuální identity je však stále třeba hledat člověka, nikoli AI.

„Zhruba před rokem mě spoluzakladatel Filuta AI Filip Dvořák oslovil s tím, abych mu navrhla logo a vizuální styl pro nově vznikající startup zaměřený na umělou inteligenci. Musela jsem si nastudovat, jak koncept kompozitní AI funguje, abych ho mohla co nejjednodušší formou přenést do brandingu, loga, ale i do ikon nebo infografiky na webu. Svým způsobem přetlumočit nejen předmět podnikání, ale i postoje a emoce do symbolů a systému signálů, které značka navenek vysílá a uživatelé vnímají,“ popisuje svůj přístup brand stratég a designérka značek Viktorie Elbirlik. „I zde jsem začala s otázkou proč, abych se dostala k jádru, pomohla definovala hodnoty a esenci brandu, tedy to, co ho bude určovat řadu let,“ dodává.

Značka nejen v oboru AI podle ní musí sáhnout po své „univerzální pravdě”. Nejdříve poznat sebe sama, nenapodobovat mechanicky špičky v oboru pouze proto, že jim strategie funguje. Naopak objevit vlastní cestu a udávat směr. Vytvořit si svou magickou kombinaci poslání a silných pilířů brandu, vizuálního projevu, hlasu, chování. Být jasně rozpoznatelnou i v jednom z nejrychleji rostoucích odvětví, jako je AI. Musí také dokonale poznat svého zákazníka, své cílové skupiny a uspokojit jejich potřeby a problémy. Protože naplněná očekávání v kombinaci s konzistentním brandingem budují důvěru. A důvěra zvyšuje prodeje. Podle Viktorie Elbirlik si u startupu je nutné zkusit představit, kam se za několik let může posunout a jaká identita mu bude „slušet“ na vrcholu úspěchu. 

Pro dlouhodobě úspěšné fungování musí značka v povědomí zákazníků zaujmout unikátní postavení díky souhrnu hodnot, které reprezentuje. Některé ovšem mohou být pro daný obor univerzální. To je i případ umělé inteligence, kde inovace jako přidanou hodnotu nabízí většina startupů. „Filuta AI proto kromě již zmíněné inovativnosti vyjadřuje také chytrost a obratnost spolu s kvalitou a precizností. To je jeho unikátní ‚DNA‘. Navíc nese chytré vlajkové jméno a hravě sází na důvtip v logu,“ vysvětluje Viktorie Elbirlik.

S logem jako s nejzásadnějším prvkem identity proto pracovala i na úrovni hodnot značky, aby bylo dosaženo nadčasovosti i v takovém futuristickém oboru jako AI. „Z toho důvodu je logo Filuta AI v mnohém inspirováno estetikou v duchu Streamline moderne (nástupce stylu Art Deco nahrazující jeho typické ornamenty aerodynamickým konceptem pohybu založeným na poznatcích o zvýšení efektivity díky designu, pozn. red.), který byl s jeho čistými liniemi, vodícími čarami a zaoblenými hranami sám o sobě vyjádřením futurismu,“ říká Viktorie Elbirlik. „Intuitivně jsem zvolila styl, který mi pomohl vyjádřit rychlost a efektivitu jako hlavní příslib značky slibující až desetinásobné zefektivnění podnikání. Samotný tvar brand symbolu – monogram F složený z jednotlivých dílků – poukazuje na princip kompozitnosti umělé inteligence. Symbol jako celek tvoří postavu ‚superčlověka‘ sahajícího nad rámec dosavadních technologických možností. Navazuje tak na archetyp značky – ‚hrdinsky‘ pomáhá firmám dostat se na vrchol své efektivity díky nástrojům AI. Vzniklo tak jednoduché, ale silné logo, které v sobě spojuje prvky technologie a lidského génia,“ dodává.

Ze stejných hodnot vycházela též při spolupráci na webu Filuta AI. Zastává zásadu, že web je „virtuálním obchodním agentem“. Proto musí nejen dobře vypadat, ale být důvěryhodný, rychlý a přizpůsobivý (mobile first), pohotově reagovat na požadavky zákazníků, vysvětlovat, být ambasadorem značky a posilovat její pozitivní vnímání. Uživateli musí být jasné, co (dobrého) na webu nalezne, jak to změní jeho uživatelský život. A to vše srozumitelně i v oboru, jako je umělá inteligence.

Nabízí se otázka, proč firma z oboru umělé inteligence nesvěřila i návrh své vizuální identity této technologii. „Zatím podle mě roboti v samotné logotvorbě selhávají a bez podrobného zadání především strategické složky to stejně nejde. Pokud bychom nechali vygenerovat logo Filuta AI nástroji umělé inteligence, nakreslila by nám AI s největší pravděpodobností vlastní podobiznu.“ odhaduje Viktorie Elbirlik. „Nástroje se ale vyvíjejí a možná v budoucnu přijdou o práci nejen 2D a 3D ilustrátoři, ale i brand stratégové. Vývoj se nezastaví a otázkou tak spíše zůstává, jak s AI spolupracovat a najít smysluplnou cestu, jak se o ‚slávu‘ a autorská práva podělit,“ uzavírá.