Nezájem o politiku v médiích je nejvyšší v historii měření

pátek, 12. ledna 2024, 07:15 Tisk, Výzkum MediaGuru

Informace o politice v médiích nikdy nesleduje pětina české populace, jde o nejvyšší podíl v historii měření.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Podíl českých občanů, kteří nikdy nesledují informace o politice v médiích, mezi šetřeními Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) významně narostl (o 11 procentních bodů). Nikdy politiku v médiích nesleduje pětina populace, jde o nejvyšší podíl v historii měření. Přibližně čtvrtina (27 %) uvádí, že ji sleduje často, další zhruba čtvrtina (26 %) občas a necelé tři desetiny (27 %) zřídka. I přesto je sledování politických témat v médiích nadále
nejfrekventovanější ze zkoumaných aktivit, uvedl CVVM ve zprávě o angažovanosti občanů a zájmu o politiku.

Zdroj: CVVM

Zdroj: CVVM

Otázka, jak často sledují občané informace o politice v médiích, je mírně pozitivně korelována s věkem. Čím jsou občané starší, tím častěji sledují politiku v médiích. Ve věkové kategorii starších 60 let uvedla přibližně třetina občanů (35 %), že sledují politiku často, a oproti tomu v nejnižší věkové kategorii mezi 15 až 19 lety uvedla nejvyšší frekvenci sledování politiky necelá pětina dotázaných (18 %).

Otázka má také souvislost se vzděláním, kdy s vyšším vzděláním lidé častěji sledují politiku. Otázka je také pozitivně korelována s volební účastí do Poslanecké sněmovny, kdy ti, co odpověděli, že by šli rozhodně volit, měli nejvyšší podíl odpovědí (41 %), že často sledují politiku, a rozhodní nevoliči naopak nejnižší (9 %) podíl častého sledování politiky. Podle ekonomické aktivity relativně častěji sledují politiku důchodci, vedoucí pracovníci a sebezaměstnaní, relativně méně často pak studenti.

Většina společnosti pak o politice diskutuje s přáteli. Více než desetina (13 %) často, necelé tři desetiny (29 %) občas, třetina (33 %) zřídka, čtvrtina (25 %) nikdy.

V ostatních dotazovaných oblastech již výrazněji převažuje podíl těch, kteří se dané aktivity nikdy neúčastní. Více než dvě pětiny (44 %) společnosti deklarují, že se alespoň zřídka zapojují do řešení veřejných problémů. V případě diskutování o politice na internetu jde ještě o nižší podíl, kdy takto diskutují tři desetiny (30 %) české veřejnosti. Nikdy se do diskusí na internetu o politice nepouští téměř 80 % populace.

Nejméně pak čeští občané uváděli práci pro politickou stranu, které se nikdy nevěnuje přes devět desetin (94 %) společnosti.

-mav-