Týdeník Forum skončil, nahradil ho měsíčník Forum 24+

čtvrtek, 11. ledna 2024, 21:45 Tisk MediaGuru

Provozovatel webu Forum24 změní periodicitu svého tištěného titulu. Místo Týdeníku Forum vydává měsíčník Forum24+.

Zdroj: Forum24

Zdroj: Forum24

Od nového roku skončilo vydávání Týdeníku Forum, místo něho nabízí vydavatel svým čtenářům měsíčník Forum 24+. Novým názvem chce dát redakce najevo propojení s internetovým deníkem Forum24. Slovo Plus, v grafickém vyjádření „+“, má podle vydavatele, společnosti Forum 24, vyjadřovat prémiový obsah a akcenty, kterými se značka Forum profiluje. Měsíčník vychází v novinovém formátu velikosti A3, dostupný je i v elektronickém vydání

„K proměně tiskové verze našeho časopisu jsme přistoupili z kapacitních důvodů,“ napsal předplatitelům šéfredaktor Pavel Šafr. „Nebylo bohužel v našich finančních ani lidských silách nyní v době zhoršené ekonomické situace vydávat noviny s týdenní periodicitou. Soustředíme se proto na měsíčník, který bude silnější a bude unikátní svým formátem. Jedná se nyní o největší formát tištěného média na českém trhu.“

Noviny Forum 24+ budou v prodeji vždy druhý čtvrtek v měsíci za cenu 55 Kč. Roční předplatné stojí 550 Kč, dosavadním předplatitelům se prodlužuje jejich uhrazený cyklus tak, aby o peníze nepřišli. Předplatitelům, kteří s proměnou titulu nesouhlasí, má vydavatelství peníze vracet.

Týdeník Forum se poprvé objevil v srpnu 2021, záměrně odstartoval před parlamentními volbami v roce 2021. Uvedl, že vychází s cílem zaměřovat se na odkrývání „závažných informací o poměrech v České republice, zejména o zneužívání moci a poškozování demokracie a suverenity naší země". Doplňoval online deník Forum24. 

-mav-