Čtvrtina populace by přivítala více reklamy v místě prodeje

pátek, 16. února 2024, 10:05 Reklama, Výzkum MediaGuru

Češi jsou obecně přesyceni reklamou, nejvíce v komerčních televizích, naopak v místě prodeje by jí uvítali i více, ukazuje letošní vlna studie Češi a reklama. 

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Reklamy je podle Čechů příliš mnoho. Nejvíce přesyceni se lidé cítí v komerčních televizích, na internetu a sociálních sítích. Naopak pozitivně je vnímána reklama v místě prodeje – především ochutnávky a prezentace. Čtvrtina populace by jich dokonce „přivítala více“. Až 39 % lidí se při nákupu v místě prodeje řídí propagačními materiály. Vyplývá to z aktuální studie Češi a reklama. Výzkum pro Českou marketingovou společnost (ČMS), POPAI CE a České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV) realizovala agentura ppm factum research.

Intenzitu reklamy na komerčních televizích negativně vnímají častěji starší lidé nad 60 let, vysokoškoláci a ti, kteří uvádějí, že „reklamu nesnáší“. Reklamu na internetu považují za přílišnou častěji vysokoškoláci, ale není zde výrazný rozdíl z hlediska věku. Product placement považuje za přiměřené častěji mladá generace celkově tento způsob reklamy vnímá jako přiměřený asi polovina populace, častěji se nevyjádřili starší lidé a lidé se základním vzděláním. Na Facebooku vnímá reklamu jako přílišnou častěji střední generace ve věku 30–44 let, na Instagramu je to mladá i střední generace s tím, že mladí ji častěji považují za přiměřenou. Věková kategorie 60+ se častěji nevyjádřila. Stejně tak se tato věková skupina častěji nevyjádřila k reklamě na Twitteru a TikToku. Příliš mnoho reklamy na Twitteru uvádějí častěji muži a polovina žen se k tomu nevyjádřila. Youtube je příliš zahlcen reklamou pro mladou i střední generaci, Tik-Tok hlavně pro generaci střední. 

Zdroj: Češi a reklama

Zdroj: Češi a reklama

Intenzitu reklamy na komerčních televizích negativně vnímají častěji starší lidé nad 60 let, vysokoškoláci a ti, kteří uvádějí, že „reklamu nesnáší“. Reklamu na internetu považují za přílišnou častěji vysokoškoláci, ale není zde výrazný rozdíl z hlediska věku. Product placement považuje za přiměřené častěji mladá generace celkově tento způsob reklamy vnímá jako přiměřený asi polovina populace, častěji se nevyjádřili starší lidé a lidé se základním vzděláním. Na Facebooku vnímá reklamu jako přílišnou častěji střední generace ve věku 30–44 let, na Instagramu je to mladá i střední generace s tím, že mladí ji častěji považují za přiměřenou. Věková kategorie 60+ se častěji nevyjádřila. Stejně tak se tato věková skupina častěji nevyjádřila k reklamě na Twitteru a TikToku. Příliš mnoho reklamy na Twitteru uvádějí častěji muži a polovina žen se k tomu nevyjádřila. Youtube je příliš zahlcen reklamou pro mladou i střední generaci, Tik-Tok hlavně pro generaci střední. 

Zdroj: Češi a reklama

Zdroj: Češi a reklama

Reklama je na jedné straně vnímána jako samozřejmá součást moderního života (64 %), je uznáván její význam pro existenci nezávislých médií (63 %) i důležitost pro ekonomiku země (62 %), ale na straně druhé je negativně posuzován její vliv jako manipulátora (82 %) podporujícího zbytečný konzum (70 %). Ambivalentní postoje vyjadřují složitost reklamy jako společenského jevu, který sebou přináší její pozitivní i negativní hodnocení zaznamenáváme po celou dobu šetření. 

Během výzkumu se snižoval podíl pozitivních charakteristik, ale ve srovnání s rokem minulým nedošlo k zásadním změnám. Reklamu jako součást moderního života uvádějí častěji mladí lidé a ti, kteří patří do „skupiny“ těch, kteří reklamu milují. Starší věková skupina a lidé s VŠ vzděláním častěji souhlasí s tím, že reklama podporuje zbytečný konzum. 

Nákup ovlivněný reklamou „přiznává“ v letošním roce přibližně 40 % populace, což odpovídá procentu těch, kteří uvádějí, že reklama jim pomáhá při nákupním rozhodování. Po celou dobu šetření se procento lidí přiznávajících nákup na základě reklamy pohybuje průměrně mezi 30–45 %. Lze předpokládat, že řada lidí nákup na základě reklamy „nepřizná“, ať již proto, že si ho neuvědomuje, nebo ho přiznat nechce. Nejčastěji lidé na základě reklamy nakupují potraviny, nápoje, elektroniku a kosmetiku. 

Zdroj: Češi a reklama

Zdroj: Češi a reklama

Celou zprávu o letošní vlně studie Češi a reklama si můžete prohlédnout v materiálu, který je k dispozici níže.

-stk-