Omezení sponzoringu, sportu, zábavy i onlinu ČT. O co se hraje?

čtvrtek, 22. února 2024, 12:20 TV Martina Vojtěchovská

Pracovní skupiny zřízené z iniciativy ministerstva kultury hledají budoucí uspořádání mediálního trhu a financování médií veřejné služby.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Pracovní komise pro přípravu novel Zákona o České televize, Zákona o Českém rozhlasu a Zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, které vznikly pod záštitou ministerstva kultury, hledají cestu pro akceptovatelné řešení budoucího uspořádání mediálního trhu s existencí médií veřejné služby i médií komerčních. Ve dvou pracovních komisích, jedné pro televizní vysílání a druhé pro rozhlasové vysílání, zasedají zástupci ČT, ČRo, soukromých televizních i rádiových stanic, dále představitelé soukromých vydavatelů tisku a provozovatelů onlinu a také ministerstva kultury. Průběžný stav jednání a průběh příprav chystané novelizace zástupci v tuto chvíli nekomentují. Z reakce generálního ředitele ČT Jana Součka na středečním jednání Rady ČT ale vyplynulo, že představy komerčních hráčů sdružených v Asociaci komerčních televizí (AKTV) o tom, jak by měly být budoucí zákony textovány, se s pohledem vedení ČT značně rozcházejí.

„Představy AKTV, které byly rozeslány účastníkům v průběhu jednání komisí, byly daleko za hranou toho, co si management ČT umí představit jako budoucí regulaci činnosti ČT. Mimo jiné proto, že návrhy asociace míří do parametrického vymezování činnosti televize, které pokud bude obsaženo v zákoně, může televizi do budoucna sešněrovat na 15 let a déle a je to velmi nepraktické,“ uvedl Jan Souček na dotaz radní ČT Ivany Chmel Denčevové. Sám by o průběhu jednání nemluvil, už v úvodu totiž předeslal, že „zveřejňování mezifází neprospěje výsledku jednání“.

Vznikne memorandum pro veřejnou službu?

Generální ředitel České televize ale následně dodal, že zmínit snad může jistý průběžný výsledek, kterým je debata o doprovodném dokumentu, jakémsi memorandu nebo chartě, který by Zákon o České televizi doplňoval. Tento dokument by přesněji definoval roli televize veřejné služby a jak ji má ČT naplňovat v konkrétním časovém období přibližně pěti let (teď tedy pro období 2025 - 2029). O možném vzniku takového dokumentu mluvil už v závěru loňského roku ministr kultury Martin Baxa (ODS). „Předmětem diskuse je to, zda parametrické zpřesnění činnosti televize veřejné služby na období zhruba pěti let by mohlo být obsaženo v tomto memorandu,“ sdělil na jednání Rady ČT Souček. Toto memorandum by se pak pravidelně obměňovalo pro další období.

Česká televize podle slov Jana Součka svou představu memoranda už partnerům v komisích doručila a čeká na jejich reakci. Diskuse o podobě memoranda by měly podle Součka dospět do výsledné fáze v první třetině března. Co je obsahem návrhu memoranda ze strany ČT, Souček nesdělil. Své představy zatím nezveřejňuje ani Asociace komerčních televizí (AKTV), zastupující nejvýznamnější komerční TV provozovatele, resp. i další zástupci komerčního trhu (organizace SPIR, AOV, Česká unie vydavatelů, APSV).

Co chtějí komerční hráči a co ČT?

Podle informací MediaGuru.cz se návrhy znění memoranda od ČT a komerčních subjektů v několika bodech odlišují. Shodují se například v tom, že ČT by měla nabízet především takový obsah, který je komplementární k obsahu komerčních televizí a že by se měla zaměřovat na divácké skupiny, kterých se komerční vysílatelé dotýkají jen omezeně nebo vůbec (tj. např. senioři, děti, mladé rodiny, etnické menšiny apod.). Uvažuje se o tom, že tyto pořady pro menší divácké skupiny by měly tvořit 30 % vysílacího času ČT.

ČT i komerční vysílatelé zdůrazňují roli zpravodajství ve vysílání České televize a konkrétně regionálního zpravodajství.

Větší diskuse lze čekat ohledně vysílání zábavy ve vysílání ČT, sportovních přenosů, využívání služby iVysílání nebo přístupu k archivu České televize. Komerční hráči si podle našich informací představují, že by ČT např. neměla vysílat stejné sportovní akce, které přinášejí komerční televize a s výjimkou olympijských her by neměla soutěžit o sportovní práva. Omezit by se podle komerčních hráčů měly premiéry zábavních pořadů na ČT a v případě služby iVysílání navrhují omezit přístup k pořadům, které v období posledního půl roku nebyly odvysílány v lineárním vysílání. Odlišné představy panují i v přístupu k archivu ČT.

Představy komerčních televizních vysílatelů směřují i k regulaci sponzoringu a obchodních sdělení ve vysílání ČT. Příjmy z barterů, sponzoringu a product placementu navrhují oproti současnosti několikanásobně snížit.

Jaké ale bude finální znění memoranda a na čem se zástupci mediálního trhu shodnou, a zda se shodnou, by mělo být jasnější v následujících týdnech nebo měsících. Zároveň je otázka, jaká výše televizního (a rozhlasového) poplatku se do návrhu novel zákonů zapracuje.

Česká televize se připravuje i na situaci, že k navýšení televizního poplatku nedojde. Materiál, který shrne postup ČT v případě neschválení navýšení televizního poplatku, projedná vedení ČT s Radou ČT před koncem března.

Poplatky mají zůstat, soukromá média se ale zapojí do určování role ČT a ČRo

pondělí 11. prosince 2023

Soukromá média za jedním stolem: velká novela poškodí celý trh

úterý 17. října 2023

Koalice navrhuje zvýšit poplatky za ČT na 160 Kč a za ČRo na 55 Kč

úterý 5. září 2023