APRA: Komunikace státu selhává, nevypisuje veřejné zakázky

čtvrtek, 21. března 2024, 14:25 PR, Reklama MediaGuru

Podíl komunikace státu a veřejného sektoru na celkovém obratu trhu PR služeb netvoří v Česku ani jedno procento, poukazuje asociace APRA.

Ilustrační foto, zdroj: Freepik

Ilustrační foto, zdroj: Freepik

Tuzemská profesní asociace PR agentur APRA upozorňuje na to, že stát rezignoval na využívání profesionálních komunikačních agentur. Odvolává se na statistiku společnosti CEEC Research. Ze statistiky, kterou CEEC Research zpracovává pro asociace APRA a také AKA, vyplývá, že v loňském roce byla zadána jediná zakázka v oblasti komunikace s veřejností (PR). Nově vyhlášena nebyla žádná. V kategorii průzkumu veřejného mínění statistika registruje jednu zakázku. Stejné je to i v oblasti reklamy.

„Tristní je situace zejména v oblasti public relations, které by v komunikaci veřejných institucí měly hrát klíčovou roli při vysvětlování politických rozhodnutí a záměrů. Dle zkušeností Asociace public relations jsou téměř bez výjimky tisková a komunikační oddělení úřadů a institucí zaměřena na vydávání operativních prohlášení a odpovídání na dotazy novinářů, případně na podporu osobního PR ministrů. Zcela chybí strategická komunikace a koncepční vysvětlování aktuálních společenských témat," konstatuje výkonný ředitel asociace Marek Hlavica.

APRA už dříve uvedla, že ve vyspělých zemích spolupracují státní či veřejná správa s profesionály. „Zatímco v západní Evropě činí podíl komunikace státu a veřejného sektoru na celkovém obratu trhu PR služeb 10-15 %, u nás tento podíl poklesl o polovinu a v současnosti nedosahuje ani jednoho procenta," dodává.

Jednou z příčin tohoto stavu může být podle APRA i schizofrenie, kdy média na jedné straně státní instituce kritizují za komunikační nemotornost, ale na druhé straně je peskují, když si najmou profesionální komunikační agenturu. Příkladem je nedávná mediální kritika Správy železnic za využití PR agentury při komunikaci jednoho z projektů, kdy podobně jako v jiných podobných „kauzách“ bylo angažování externí agentury prezentováno jako něco podezřelého nebo nekalého.

„Projektový outsourcing je přitom v soukromém sektoru zcela běžný a využívá se, když je potřeba doplnit interní tým o lidi se specifickým know-how. To je nákladově mnohem efektivnější než si držet specialisty pro všechny myslitelné disciplíny jako kmenové zaměstnance. Externisté také nejsou zatíženi takzvanou provozní slepotou a mohou tak přinášet zajímavá a kreativní řešení. Proč tedy u nás nemohou státní instituce fungovat stejně profesionálně jako soukromé společnosti? Vždyť často nakládají s většími prostředky než mnohé privátní firmy a svojí aktivitou či naopak nečinností ovlivňují životy mnoha lidí," poukazuje Hlavica.

Pokud už se státní organizace k vypsání výběrového řízení odhodlají, neměly by jako jediné kritérium stanovovat nejnižší cenu. Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje, aby při nákupu tohoto typu služeb rozhodovala především kvalitativní kritéria.

APRA i AKA jsou zapojeny do projektu Metodika zadávání veřejných zakázek, v rámci kterého poskytují poradenství při vypisování veřejných zakázek.