Castlin: Jen touha po efektivitě firmu nespasí

pondělí, 1. dubna 2024, 07:30 Retail MediaGuru

Důležité je si uvědomit vlastní mezery ve znalostech a připustit i potřebnou neefektivitu, uvedl na letošním Retail Summitu klíčový řečník JP Castlin.

JP Castlin na konferenci Retail Summit 2024, zdroj: Blue Events

JP Castlin na konferenci Retail Summit 2024, zdroj: Blue Events

Jen firmy, které jsou schopny se neustále adaptovat na stále měnící se podmínky, přežijí a uspějí. Touha po efektivitě je však nezachrání, protože zvyšování efektivity v sobě nese nejedno riziko, které mnohdy není možné dohlédnout. I na to ve své přednášce upozornil letošní klíčový řečník 30. ročníku konference Retail Summit konzultant JP Castlin.

Ve své přednášce se JP Castlin zaměřil na tzv. iluzi efektivity a nástrahy, které na cestě za kýženým zvýšením efektivity na firmy čekají. Ve světě, kde jsou zdroje omezené a změna konstantou, se musí firmy potýkat s neustálými překážkami a měnícím se prostředí.

„Často firmy, které se zaměřují na zlepšení jednoho procesu, nepromyslí dopady změny na celek,“ podotkl Castlin a poukázal na příklad přechodu do e-commerce. Zatímco v kamenném retailu chodí zákazníci za obchodníkem, v online prostředí je to firma, která musí vyrazit za zákazníky, a to obvykle za značných nákladů do marketingu. Podle Ipsosu je u čistě e-commerce hráčů dvakrát pravděpodobnější ztrátovost než u čistě kamenných obchodníků. Nástrahy spočívají i v investicích do automatizace, které s sebou nesou náklady na údržbu a neustálé inovace.

Východiskem je schopnost komplexního adaptivního systému, v němž je i potřebná neefektivita. „Firmy musí předpokládat, že nemají dostatečné znalosti, neví toho nikdy tolik, aby dohlédly všechny důsledky,“ poradil Castlin. Důležité je si uvědomit, zdání často klame, že modely nejsou realita a také že sebevědomí mnohdy pramení z neznalosti.

Na cestě za efektivitou je potřeba si identifikovat i svá slabá místa, kterým může být například zastaralý informační systém, na kterém firma už po léta běží. A pak je nutné zvyšovat svou strategickou odolnost, jak to činí třeba Amazon, který se zdaleka nespoléhá jen na svůj retailový byznys. Ziskovost mu v současné době zejména z Amazon Web Services a reklamních výnosů.

-stk-