Deloitte: Generativní AI vyzkoušelo jen 22 % Čechů

čtvrtek, 28. března 2024, 13:30 Aktuality, Výzkum MediaGuru

Povědomí o generativní umělé inteligenci má 35 % Čechů. Jen 22 % ji i vyzkoušelo, ukazuje průzkum Deloitte. 

Ve věkové skupině 18 až 65 let má povědomí o generativní umělé inteligenci 35 % Čechů. Dvojnásobně převládají muži (46 % oproti 22 % žen). Mezi nejmladší generací (18 až 25 let) zná některý z nástrojů dokonce 68 procent, naopak ve skupině 55 až 65 let je to pouhých 12 %. Více než polovina (52 %) respondentů si myslí, že generativní AI v budoucnu povede ke snížení počtu dostupných pracovních míst a necelá třetina Čechů (28 %) se obává, že generativní umělá inteligence v budoucnu nahradí některé jejich povinnosti na pracovišti, vyplývá z nového průzkumu digitálních spotřebitelských trendů, který zveřejnila poradensko-technologická společnost Deloitte.

„Vzhledem k nedávnému nasazení těchto nástrojů, z nichž top čtyřka byla spuštěna teprve od listopadu 2022, je pětatřicetiprocentní informovanost v tomto směru úspěchem, před rokem by šlo o malé jednotky procent. Znalosti o generativní umělé inteligenci však v Česku mají spíše muži a osoby mladšího věku, což odpovídá tendencím, které v technologickém průmyslu existují již delší dobu. Snad se tento nepoměr postupně zlepší,” říká expert na telekomunikaci v českém Deloitte Jan Kudlák.

Globální studie Deloitte Digital Consumer Trends každoročně mapuje chování více než 36 tisíc lidí ze čtyř kontinentů a 21 zemí, včetně tisícovky respondentů z Česka. Z nejnovějších dat vyplynulo, že ačkoliv používání i povědomí o generativní umělé inteligenci roste, většina Čechů (65 %) o ní nikdy neslyšela a jen 22 % lidí v Česku již použilo některý z nástrojů GenAI, jako je ChatGPT, Gemini (Google Bard) nebo Midjourney a další.

Podle Deloitte je pro osvojení a používání generativní AI co největším množstvím uživatelů důležité, že většina stávajících nástrojů je zcela zdarma nebo má bezplatné verze, čímž jsou přístupné na jakémkoli chytrém telefonu nebo počítači. V budoucnu se však očekávám čím dál větší monetizace již dostupných nástrojů i vznik zcela nových interních systémů generativní umělé inteligence uvnitř jednotlivých firem.

Z nedávného průzkumu Deloitte, který mapoval stav generativní umělé inteligence ve firmách, rovněž vyplynulo, že tři čtvrtiny podniků očekávají, že Gen AI do tří let změní jejich společnosti. Více než půlka firem se pak obává, že její široké používání zvýší ekonomickou nerovnost a méně než polovina podniků dostatečně vzdělává zaměstnance o možnostech, přínosech a významu této přelomové technologické novinky.

Polovina firem se obává AI kvůli prohloubení nerovností

neděle 4. února 2024

„Firmy, které chtějí těžit z potenciálu generativní AI, musí přehodnotit svůj přístup k podnikání a adaptovat se na dynamické prostředí. Pro udržení náskoku, a tedy i konkurenceschopnosti je nezbytná úzká spolupráce napříč firmou i celým odvětvím. Důvěra v zodpovědné zavádění umělé inteligence ve všech oblastech lidské činnosti je totiž klíčová,” dodává expert a lídr Deloitte pro oblast umělé inteligence ve střední Evropě Jan Hejtmánek

-stk-