Marketingové kampaně lze optimalizovat na nižší uhlíkovou stopu

úterý, 19. března 2024, 12:15 Marketing, Udržitelnost MediaGuru

Kombinací kreativity, technologie a environmentální odpovědnosti můžeme vytvořit digitální ekosystém, který může prosperovat, píše Štěpán Patrovský.

Ilustrační foto, zdroj: Freepik

Ilustrační foto, zdroj: Freepik

V dnešní době, kdy se digitální marketing podílí na komunikačních strategiích, se do pozornosti dostává také možnost optimalizovat online kampaně na ekologickou udržitelnost v souvislosti s ESG reportingem v rámci Evropské unie. Roli hraje datová náročnost, složení formátů nebo webů, cílení na zařízení nebo také energetický mix dané země.

Měření uhlíkové stopy u bannerů a videí

Bannery představují nejen vizuálně efektivní formu propagace, ale i ekologicky šetrnější alternativu v porovnání s datově náročnějšími videi. Méně je totiž někdy více a banner tak může mít pouhých 10 % datové náročnosti videa v závislosti na délce videa nebo i kvalitě obou formátů. Volba bannerů tak nejen šetří datovými limity uživatelů, což mohou uvítat, ale také zabraňuje nadměrné energetické spotřebě při distribuci obsahu. Nutno ale zmínit i druhý úhel pohledu, kterým je pozornost. Ta je u bannerů samozřejmě nižší oproti videím. Omezení můžeme najít i v předání reklamního sdělení, kdy jsou možnosti u videí větší.

Kromě upřednostňování bannerů si pojďme říct spíše to, jak pracovat s videem. Optimalizace délky videí totiž neznamená pouze sledování moderních trendů pozornosti, ale také účinný krok směrem k udržitelnosti. Kratší videa nejen udržují diváckou pozornost, ale také snižují celkovou energetickou náročnost kampaně. Kratší, stručnější obsah může být klíčem k efektivní komunikaci s minimálním dopadem na životní prostředí. Rozdíl mezi 15 sekundovým videem a videem o délce 10 sekund může být klidně i 26 % opět v závislosti na jejich kvalitě.

Mobilní zařízení = menší uhlíková stopa

Optimalizace pro mobilní zařízení je více než pouhé přizpůsobení rozhraní. V tomto případě to je strategický krok k menší uhlíkové stopě. Mobilní zařízení mají v porovnání s počítači nižší energetickou náročnost, což vede k celkové udržitelnější digitální strategii. Marketing, který klade důraz na mobilní platformy, nejen splňuje očekávání uživatelů, ale také aktivně přispívá k ekologické odpovědnosti. Mobilní zařízení je jednoduše menší, než je tomu u počítače, což pak odpovídá právě té nižší náročnosti.

Kromě volby zařízení však můžeme optimalizovat na internetové připojení. Volba mezi pevným připojením a „datovým připojením“ ovlivňuje nejen jeho stabilitu, ale také ekologickou stopu kampaně. Ta je nižší u pevného připojení. Rozdíl může být až 32gCO2eq na 1 000 impresí mezi volbou připojení.

Datová náročnost webových stránek

Datová náročnost webových stránek není pouze otázkou rychlosti načítání, ale i klíčovým faktorem pro udržitelnost digitálních kampaní. Minimalizace dat a redukce používání javascriptu nejen zrychluje načítání obsahu, ale také výrazně snižuje energetický otisk kampaně. Kampaň by tak měla směřovat k inzerci na datově nižších, efektivnějších webových stránkách, což nejen přináší výhody pro uživatele, ale také podporuje zelenější digitální ekosystém. Pokud pak máme nastavený i private deal, je to rozhodně lepší cesta.

Odpovědnost za energetický mix v zemi

Zohlednění energetického mixu v dané zemi není jen strategickým krokem, ale též projevem společenské odpovědnosti. Spolupráce s místními energetickými poskytovateli a preferování obnovitelných zdrojů energie jsou kroky směrem k ekologicky šetrnému marketingu nejenom v digitálu. Bohužel se však v oblasti digitální inzerce nedá udělat tímto směrem mnoho a je to spíše běh na delší trať v politické rovině.

Udržitelný digitální marketing tak není pouze jedním z trendů, ale je také závazkem k budoucnosti. Kombinací kreativity, technologie a environmentální odpovědnosti můžeme vytvořit digitální ekosystém, který může prosperovat.

Autor textu: Štěpán Patrovský, Senior Print & Digital Planner, Omnicom Media Group