Přes polovinu Čechů se snaží vyhýbat zpravodajství

čtvrtek, 28. března 2024, 11:55 Výzkum, TV, Tisk MediaGuru

Zpravodajství se snaží vyhýbat 63 % Čechů, zprávy jim přinášejí depresivní náladu, vyplývá z průzkumu agentury Ipsos. 

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Celkem 63 % Čechů se snaží vyhýbat zpravodajství v médiích, zprávy jim totiž způsobují depresivní náladu. Negativní vliv na jejich duševní pohodu ale mají i sociální sítě, uvádí to každý druhý Čech. Podle pětiny média podceňují dopady klimatické změny. Vyplývá to z celorepublikového průzkumu agentury Ipsos, který zpracovala pro Asociaci společenské odpovědnosti  u příležitosti konání druhého ročníku Global Goals Summitu

„Ptali jsme se Čechů na to, jak vnímají ve svém běžném životě různé aspekty udržitelnosti a zahrnuli jsme i média a informovanost. Výsledky nás nepotěšily, informování a edukace o globálních problémech je i jedním z našich cílů a neměli bychom se kvůli přehlcení zprávami uzavírat před rozvojem a světem,” popsala Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. 

Výzkum ukázal, že 76 procent Čechů si neví rady s tím, jaký globální problém sledovat a věnovat mu pozornost, je to o 10 procent více než ve světě. Celkem 74 procent se světem okolo vůbec nechce zneklidňovat. Hlavně mladí lidé mezi 18 a 29 lety pak vnímají, že sociální sítě mají negativní vliv na jejich duševní pohodu, uvádí to až 67 procent z nich. 

„V otázce toho, jak česká média informují o dopadech klimatických změn, nejsou Češi jednotní. Třetina říká, že média zbytečně přehánějí, uvádí to zejména muži a starší lidé. Čtvrtina říká, že média situaci popisují realisticky, podle pětiny naopak možné dopady klimatických změn podceňují. Pětina přiznává, že se v tématu neorientuje,“ dodává k výsledkům Tereza Horáková, specialistka na ESG výzkumy společnosti Ipsos.

Otázka: U každého z následujících výroků prosím uveďte, do jaké míry s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte. Zdroj: Ipsos

Otázka: U každého z následujících výroků prosím uveďte, do jaké míry s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte. Zdroj: Ipsos

Zdroj: Ipsos

Zdroj: Ipsos

Výzkum byl představen na Global Goals Summitu 2024 – akci roku v udržitelnosti –, jejíž druhý ročník pořádala Asociace společenské odpovědnosti. Řečníci zde sledovali udržitelnost z několika pohledů, například fotbalového, technologického nebo gastronomického. Kompletní výzkum mapující postoj české veřejnosti k těmto oblastem najdete zde. 

V den konání summitu – 21. března – byly spuštěny také přihlášky do sedmého ročníku prestižních Cen SDGs. Udržitelné projekty mají čas na přihlášení do konce dubna. 

-stk-