APA má téměř 150 členů, předsedou je opět Šlajer

úterý, 23. dubna 2024, 06:50 Aktuality, Lidé, Reklama MediaGuru

Členská základna Asociace producentů v audiovizi se rozrostla o dalších 10 členů, pozici předsedy obhájil Vratislav Šlajer. 

Předsedou Asociace producentů v audiovizi zůstává Vratislav Šlajer (uprostřed, s mikrofonem), zdroj: APA.

Předsedou Asociace producentů v audiovizi zůstává Vratislav Šlajer (uprostřed, s mikrofonem), zdroj: APA.

Řady Asociace producentů v audiovizi (APA) se rozšířily o dalších deset členů z řad producentů, ale i postprodukčních studií, která stále častěji vstupují do procesu výroby v rolích koproducentů. APA povede další dva roky producent Vratislav Šlajer, sekci reklamy a filmových zakázek bude zastupovat vedle Radomíra Dočekala z Milk and Honey Flims a Petry Ondřejkové z Amazing Production nově i producent Pavel Picek z Armada Films. Dokumentární film pak bude reprezentovat režisér a producent Radovan Síbrt ze společnosti Pink.  

Vratislav Šlajer ze společnosti Bionaut stojí ve vedení APA od roku 2017, zastupuje zde také vedle Filipa Bobiňskeho (Dramedy Productions) oblast televizní tvorby. Filmovou sekci APA budou v následujícím období znovu zastřešovat producenti Jiří Konečný (endorfilm), Pavel Strnad (Negativ) a Ondřej Zima (Evolution Films), sekci animovaného filmu Michal Podhradský (Animation people). Všichni jmenovaní jsou zároveň členy představenstva APA.

Z předchozích 138 členů evidovaných v roce 2022 se APA rozrostla na současných 148, přičemž ještě v roce 2018 bylo v asociaci 99 společností. Mezi novými členy jsou následující filmové produkce: Beginner‘s Mind, jejíž zakladatel Ondřej Lukeš stojí za snímkem Brutální vedro oceněným zvláštním uznáním poroty soutěže Proxima na posledním MFF Karlovy Vary, dále pak Films & Chips, Other Stories či UNOproduction, společnost Mini Max Films v poslední době zaměřená na hranou a televizní tvorbu, No Stress Production, která má na kontě psychologické drama Spolu o autistickém chlapci, Nochi Film, jejíž producentka Julie Žáčková získala zkušenost i na výrazném debutu Okupace, česká pobočka stejnojmenné produkční společnosti Paprika Studios působící ve střední a východní Evropě a Pobaltí. Přibyly také dva členové z oboru postprodukce stále častěji figurující v rolích producentů. Jde o zvukové studio KlenkaSound, jehož zakladatel Jiří Klenka je držitelem dvou Českých lvů za zvuk za filmy Kytice a Želary, a společnost Sleepwalker, která se zabývá kompletní zvukovou výrobou audiovizuálních děl, jako například u filmu Bod obnovy oceněného za zvuk Českým lvem.

Spolu s novými členy se APA hodlá v následujícím období dále věnovat kultivaci audiovize, prosazovat témata, jako jsou udržitelnost, duševní zdraví nebo leadership. Konkrétně se v rámci těchto oblastí dlouhodobě zabývá producentstvím z hlediska univerzálnosti této profese, která v sobě spojuje kreativní myšlení, schopnost finančního pokrytí filmových projektů, stejně jako nutnost odolávání tlakům při rozhodování o vzniku a řízení výroby audiovizuálních děl. V návaznosti na vznik Férového tendru v roce 2021 pokračuje i snaha o kultivaci reklamního prostředí.

„V roce 2023 se dala do pohybu řada změn, především pak novela zákona o audiovizi a novela veřejnoprávních médií. Vláda spustila poměrně zásadní reformy, které mohou do budoucna českou audiovizi posílit. Asociace producentů v audiovizi má díky své široké členské základně silný hlas, nadále chce být spolu s dalšími asociacemi zásadním partnerem státu a přispět ke kultivaci celého audiovizuálního prostředí. Klíčové je také posilování pozice producentů nejen v Česku, ale i v mezinárodním měřítku. Aktivity započaté v roce 2023 je potřeba v roce 2024 dokončit. Nebude to určitě jednoduché, ale stále věřím v dobrý konec. Držme si palce,“ říká znovuzvolený předseda APA Vratislav Šlajer.

APA zastupuje v České republice filmaře z oblasti hraného, dokumentárního i animovaného filmu, zároveň i tvůrce z oblasti filmového servisu, reklamy a televizní tvorby. APA má svou etickou komisi a z její iniciativy či ve spolupráci vzniklo také České filmové centrum, Ceny české filmové kritiky, kancelář Czech Film Commission a Česká filmová komora. APA je členem Mezinárodní federace asociací filmových producentů (FIAPF) a dalších mezinárodních organizací sdružující filmaře v oblasti reklamy či dokumentu. Je také členem Green the Bid nebo Hospodářské komory České republiky.

-stk-