Nový koncept pomohl webu Finmag.cz snížit závislost na Seznamu

středa, 3. dubna 2024, 07:00 Internet & Mobil MediaGuru

Navýšení organické návštěvnosti přinesla podnikatelskému webu Finmag.cz jeho nová podoba. Díky tomu se podařilo zdroje návštěvnosti lépe rozložit.

Michal Hron, zdroj: Finmag.cz / Next Page Media

Michal Hron, zdroj: Finmag.cz / Next Page Media

Změna internetového magazínu Finmag.cz, ke které došlo loni v listopadu, se provozovateli webu, společnosti NextPage Media, osvědčila a přinesla mimo jiné růst organické návštěvnosti. Rozvoj webu „novým podnikatelským směrem“ proto bude dál pokračovat a do konce roku by mohl přijít i placený prémiový obsah na webu Finmag.cz, uvedl pro MediaGuru.cz šéfredaktor webu Michal Hron.

Internetový magazín Finmag.cz se ze společensko-ekonomického média loni na podzim posunul do podnikatelského portálu zaměřeného na podnikatele, malé a střední firmy a živnostníky. Na webu zároveň přibyla řada servisních nástrojů. „Profilaci webu jsme dlouho řešili. Široké názorové zaměření a pojetí témat nevedlo k tomu, že by se čtenáři s webem identifikovali. Proto jsme začali uvažovat o novém směřování. A jelikož jsem dlouhodobě inklinoval k hledání témat v podnikatelském prostředí, zejména pak v příbězích samotných firem, což vyústilo i ve velmi úspěšný projekt Podnikavé Česko, tuhle myšlenku jsme dále rozvinuli v novém pojetí celého Finmag.cz,“ ohlíží se za vývojem webu jeho šéfredaktor Michal Hron.

Nová koncepce webu Finmag.cz musela zapadnout také v rámci portfolia NextPage Media, kam patří i web Peníze.cz, zaměřený především na osobní a rodinné finance. „Cítili jsme vedle nutnosti přesněji vymezit naši profilaci i potřebu jasnější profilace vůči webu Peníze.cz tak, abychom se vzájemně nepřekrývali. Peníze.cz se zaměřují především na spotřebitele, zatímco témata spojená s podnikáním jsme koncentrovali na Finmag.cz. Jasně jsme tak stanovili naše vymezení,“ popisuje dále Michal Hron. Využití servisních nástrojů, jako jsou různé kalkulačky, také vyšlo ze zkušeností uvnitř NextPage Media. Právě web Peníze.cz je dlouhodobě úspěšně využívá. „Peníze.cz tím přitom nijak neutrpěly, podařilo se nám najít cestu pro oba weby,“ dodává k nedávným změnám šéfredaktor Finmag.cz.

Zmíněný nárůst organické návštěvnosti je pro Finmag.cz důležitý především v tom, že se díky ní snížila závislost webu na návštěvnosti z feedu Seznam.cz. „Chtěli jsme mít komunikaci se svojí cílovou skupinou více pod kontrolou. To byl další důvod, proč jsme změnu udělali. Poměr návštěvnosti ze Seznam.cz a z organické návštěvnosti se změnil ve prospěch organické návštěvnosti. Před tím se návštěvnost ze Seznamu podílela na celkové návštěvnosti až ze 70-80 %, teď je na úrovni 30-40 %,“ dokládá Hron. Celková návštěvnost dosáhla v letošním únoru téměř 0,5 mil. reálných uživatelů, kteří si zobrazili více než jeden milion stránek (zdroj: NetMonitor). Před změnou to bylo cca 300 tisíc uživatelů měsíčně.

V rozvoji nového konceptu hodlá Finmag.cz pokračovat a také ho prohlubovat. „Jsem bytostně přesvědčen o tom, že pomáhat zlepšovat podnikatelské prostředí v Česku má smysl. Snažíme se proto pravidelně otevírat témata, která firmy v Česku trápí, protože segment středních a malých podniků a mikropodnikatelů, na který se zaměřujeme, je velmi rozsáhlý. Tvoří ho až 99 % firem, které v Česku působí a které dlouhodobě trápí celá řada věcí. My jim chceme především pomoct je řešit,“ vysvětluje Michal Hron.

Podnikatelská komunita má tak být jádrem cílové skupiny a také aktivit, které se chystají. „Vidíme, že firmy nejčastěji trápí financování. Chceme se na to zaměřit, nabídnout jim pomocnou ruku a vybudovat platformu finančních produktů. Každé firmě také zdarma poskytneme část mediálního prostoru a umožníme jí vytvořit si na webu svůj profil. Mimo jiné by jim do budoucna mohl pomoct i se sháněním potřebných zaměstnanců, což je pro firmy další velké téma,“ přibližuje Michal Hron. Vedle vylepšení podcastů se úvahy stáčejí také k uvedení placené online verze Finmagu. „O placeném obsahu přemýšlíme komplexněji, neomezujeme se jen na klasický paywall. Měla by to být ucelená platforma, kde bude dostupný nejen kompletní archiv tištěného Finmagu, ale nabízet by mohla třeba i semináře, kulaté stoly a další věci, díky kterým chceme navázat s podnikateli ještě užší vztah,“ upřesňuje Michal Hron. Uvedení prémiové verze by podle jeho slov mělo přijít ještě v letošním roce.

-mav-