Obrat výzkumných agentur rostl, na čelo se dostala NielsenIQ

středa, 1. května 2024, 07:05 Výzkum MediaGuru

Trh výzkumných agentur, které jsou sdruženy v organizaci SIMAR, se v roce 2023 meziročně zvýšil o 5 %. V pořadí velikosti výzkumných agentur podle obratu vede NielsenIQ.

Ilustrační foto, zdroj: Freepik

Ilustrační foto, zdroj: Freepik

Trh výzkumných agentur udržel v roce 2023 růst, jeho obrat se navýšil o 5,3 %. Velikost výzkumného trhu v Česku v loňském roce odhaduje sdružení SIMAR na 3,820 miliard Kč. Uvádí to ve své výroční zprávě. Nedávný průzkum mezi řediteli agentur navíc odhalil optimistický výhled, přičemž 53 % z nich očekává další růst i v letošním roce.

Zdroj: SIMAR

Zdroj: SIMAR

Žebříček výzkumných agentur na prvních pěti místech znovu obsadily mezinárodní agentury, jejichž podíl tvoří více než 63 % celkového obratu českého trhu. Na první pozici vystřídala agentura NielsenIQ dlouhodobého leadera trhu Ipsos, třetí pozici drží Kantar CZ. Specializované lokální agentury podle SIMARu nabraly dech, došlo k plnému znovuobnovení některých oblastí výzkumu, například mystery shoppingu a kvalitativního výzkumu spojeného s konzultací.

Zdroj: SIMAR

Zdroj: SIMAR

Výroční zprávu nabídl letos SIMAR i v tištěné podobě v rámci pondělních oslav svého 30. výročí. Na semináři pořádaném na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR představil některé výzkumné projekty svých členů. V prezentačním bloku vystoupili: Matouš Pilnáček (CVVM), Tereza Friedrichová (NMS Market Research) a Tomáš Brabec (IPR Praha), Radek Pileček (Stem/Mark), Jaromír Mazák a Tereza Masopustová (STEM), Monika Hrubá (Česká spořitelna) a Radek Jalůvka (Ipsos), Petra Průšová (Kantar). 

V navazující panelové diskusi zaznělo, že pro realizaci výzkumů potřebuje obor přístup ke vzorku, tedy možnost oslovit respondenty v populaci bez zbytečných omezení. „Výzkum trhu a veřejného mínění v ČR snese bez jakýchkoli pochybností srovnání s absolutní světovou špičkou. Nedává proto smysl, aby stát na jedné straně kvalitní výstupy z výzkumů využíval a na druhé straně komplikoval regulacemi možnosti jejich hladké realizace,“ uvedl Michal Ševera, předseda SIMAR.

SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění) je neziskovou organizací, která vznikla v roce 1994. Podporuje český výzkum trhu, výzkum veřejného mínění, sociologický výzkum a oblast datové analytiky.

-mav-