V retailu se situace zlepšuje, potřeba jsou investice

čtvrtek, 11. dubna 2024, 15:00 Aktuality, Retail MediaGuru

Důvěra zákazníků se letos zvýší, poroste trh s potravinami s sebou a retaileři zintenzivní své aktivity v oblasti udržitelnosti, vyplývá z předpovědí. 

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Rok 2024 by měl vyznívat z pohledu obchodu výrazně pozitivněji v porovnání s loňskem. Vyplývá to ze zprávy o obchodu s potravinami, kterou vydaly společnost McKinsey & Company a evropské sdružení obchodníků EuroCommerce. Zpráva je založena na průzkumu mezi více než 30 evropskými lídry v oblasti prodeje potravin a 12 tisíci spotřebiteli v 11 evropských zemích.

„Zpráva hodnotí uplynulý rok 2023 a nastiňuje výzvy pro rok 2024 spolu s klíčovými trendy, které budou v příštích letech ovlivňovat prodejce potravinářských výrobků,“ uvádí Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, a dodává: „Rok 2023 se stále nesl především ve znamení vysoké inflace. Šetření na straně spotřebitelů vedlo i loni k poklesu reálných tržeb, které byly v uplynulém roce o 4,5 procenta nižší v porovnání s rokem 2019. Průzkum se však zaměřil zejména na velké trhy v západní Evropě. V České republice byl propad reálných tržeb ve srovnání s obdobím před pandemií covid-19 ještě dramatičtější.“

Podle publikované zprávy by se tento negativní trend měl letos obracet. Opatrné hospodářské oživení a zvyšování mezd v mnoha zemích vede ke zvyšující se důvěře spotřebitelů, přesto ještě nejde celoevropsky o zcela plošný vývoj. Část zákazníků plánuje i nadále při nákupech potravin šetřit. Část si chce naopak přilepšit. Roste tedy polarizace, naopak se vytrácí středový zákazník. Demografie a rozdíly v kupní síle obyvatelstva hrají roli při hodnocení situace v jednotlivých zemích.

Pro evropský obchod s potravinami, Česko nevyjímaje, popisuje zpráva následující klíčové trendy na rok 2024

  1. Stále je citelný tlak na marže obchodníků, kteří se v této souvislosti budou soustředit zejména na jednání s dodavateli, včetně účasti v nákupních aliancích. 
  2. Celkem 45 % spotřebitelů bude i letos hledat způsoby, jak ušetřit (před rokem to bylo 51 %), naopak domácnosti s vyššími příjmy utratí více a zaměří se ve větší míře na ekologické výrobky s vyšší kvalitou. 
  3. Poroste trh s potravinami „s sebou“ (food-to-go). Zákazníci tráví více času v pohybu a odhady růstu tohoto segmentu prodeje potravin v Evropě hovoří o 8 % v dalších pěti letech (oproti 3 % v obchodu jako celku). Pokračují snahy obchodníků v oblasti udržitelnosti, zejména pokud jde o snižování uhlíkových emisí. 
  4. Pozornost bude nyní upřena především na emise z dodavatelského řetězce (tzv. Scope 3 emise), kde zatím žádný z obchodníků nehlásí zásadní pokrok.
  5. Lze očekávat širší využívání obchodních médií (retail media) mezi prodejci. Standardizace, měření dopadu či diverzifikace reklamy budou klíčovými prvky pro úspěch v této oblasti.
  6. Zásadní výzvu v oblasti trhu práce přináší zejména nedostatek pracovní síly. Zaměstnavatelé budou hledat způsoby, jak si déle udržet své zaměstnance a zároveň přilákat ty nové. Zaměřovat se budou na možnosti kariérního růstu i rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

„Je zásadní zdůraznit, že současné trendy a proměna charakteru zákazníka povedou v nadcházejícím období k potřebě masivních investic obchodníků, a to jak do modernizace prodejen, alternativních prodejních kanálů či do potenciálu zaměstnanců, které bude obchod v nadcházejících letech potřebovat,“ shrnuje Prouza.

-stk-