Vrchní soud vrací možnost insolvenčního řízení proti Médee

středa, 17. dubna 2024, 07:40 Reklama MediaGuru

Vrchní soud v Praze vyhověl odvolání společnosti Tiscali Media, která podala insolvenční návrh na Médeu. Zvrátil tak rozhodnutí Městského soudu v Praze.

Zdroj: Médea Group

Zdroj: Médea Group

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací se domnívá, že návrh na insolvenci společnosti Médea, který byl podán letos v únoru, nelze odmítnout. Uvedl to ve svém rozhodnutí z 11. dubna 2024. Odvolací soud tak došel k jinému závěru než Městský soud v Praze, který návrh na insolvenci v únoru odmítl.

Insolvenční návrh podala společnost Tiscali Media. V insolvenčním návrhu jsou zároveň označeni i další věřitelé, konkrétně Knowlimits Group, W & P Euronova, Dynamix Media, BurdaMedia Extra, Česká televize a VZP. Dluh Médey vůči Tiscali překračuje podle návrhu 2 mil. Kč. V případě Knowlimits jde až o 70 mil. Kč, u České televize o více než 4 mil. Kč. Návrh na insolvenci ale Městský soud v Praze odmítl kvůli nedostatečně doloženým tvrzením v žádosti navrhovatele.

Tiscali Media se proti tomuto rozhodnutí Městského soudu odvolala a Vrchní soud na základě odvolání konstatoval, že „usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. února 2024 se mění tak, že se insolvenční návrh neodmítá“. Návrh podle Vrchního soudu „netrpí vadami, jež by bránily jeho projednání“. Zdůvodnil, že navrhovatel ve svém návrhu podrobně uvedl skutečnosti, na nichž se zakládají jeho pohledávky, a uvedl, že nepostrádá vylíčení konkrétních skutečností, jež by (v případě jejich prokázání) umožňovaly závěr o úpadku dlužníka.

Proti usnesení Vrchního soudu je možné dovolání k Nejvyššímu soudu.

Médea je v insolvenčním řízení, návrh podala Tiscali

středa 28. února 2024

Návrh na insolvenci agentury Médea soud odmítl

čtvrtek 29. února 2024

-mav-