ČEA chce Mapováním získat data o eventovém průmyslu

pondělí, 13. května 2024, 06:45 Aktuality, Marketing MediaGuru

Česká eventová asociace začala s projektem Mapování eventového průmyslu ČR. Chce zjistit, jak na českém trhu její obor funguje. 

Zdroj: ČEA

Zdroj: ČEA

Česká eventová asociace (ČEA) spustila projekt Mapování eventového průmyslu ČR. Chce tak získat data, které pomohou identifikovat subjekty věnující se eventům a zmapovat tak ekonomické a sociální přínosy celého oboru. 

„Jakákoliv snaha zlepšit naše podnikání začíná u dat. Co a kolik společnosti přinášíme, proč je důležité vyhovět nejen požadavkům jiných oborů, ale i těm našim. Už několik let se bavíme o nutnosti zmapovat eventový průmysl, ale neměli jsme dostatek zdrojů. Změna nastala až ve spolupráci se sekcí KKO při Hospodářské komoře ČR, která společně s Ministerstvem Kultury ČR připravila projekt Mapování kreativních průmyslů, a nám se podařilo do něj eventový průmysl zařadit jako jeden z deseti okruhů. A protože je tento projekt časově i finančně zarámován, rozhodli jsme se v ČEA mapování našeho oboru zastřešit sami,“ vysvětluje za ČEA její místopředseda Jan Kubinec

Cílem je zejména identifikovat co nejvíce podnikatelů, které eventová produkce živí, a jejich základní identifikační parametry. „ČSÚ poté doplní agregovaná data o ekonomické výkonnosti těchto subjektů a následně je budeme analyzovat. V květnu 2025 bychom měli mít reálný obraz o tom, jak eventový průmysl v ČR funguje, jak je konkurenceschopný ve srovnání například s Německem a jak významným zaměstnavatelem v ČR je,“ přibližuje Kubinec s tím, že v dlouhodobém horizontu chce ČEA na základě získaných informací nastavit podmínky pro podnikání tak, aby mohl eventový průmysl růst.

„Získané informace nám umožní hlubší diskusi na různá témata – spolupráce s městy a složkami IZS na pořádání akcí v konkrétních lokalitách, či rozvoji potřebné infrastruktury (ubytovací kapacita, příjezdové trasy, venues a další vybavenost), s resorty na téma transparentní a efektivní podpory akcí, se školami v přípravě kvalifikovaného personálu a další,“ uvádí Jan Kubinec.  

Projekt Mapování eventového průmyslu ČR je financovaný Evropskou unií – NextGeneration EU v rámci Národního plánu obnovy a iniciativy Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru. Zapojit se do něj může každý, kdo se svou podnikatelskou činností podílí na organizaci či produkci a plánování hromadných akcí, a to jak kulturních, sportovních, obchodních, ale také marketingových, společenských aj. Je jedno, zda se jedná o nadnárodní firmu, středního či menšího podnikatele, nebo OSVČ. Dotazník lze vyplnit zde nebo po načtení QR kódu. 

QR kód k dotazníku projektu Mapování eventového průmyslu ČR, zdroj: ČEA

QR kód k dotazníku projektu Mapování eventového průmyslu ČR, zdroj: ČEA

-stk-