Dopravní podniky lákají ženy do práce v MHD

pondělí, 27. května 2024, 12:45 Aktuality, Reklama MediaGuru

Sdružení dopravních podniků ČR chce kampaní „Holky jedou“ přilákat ženy k zaměstnání v MHD. 

Kampaň „Holky jedou!“ se objeví i na dotykových nástěnkách Ámos ve školách, zdroj: SPD ČR.

Kampaň „Holky jedou!“ se objeví i na dotykových nástěnkách Ámos ve školách, zdroj: SPD ČR.

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) kampaní „Holky jedou!“ představuje reálné zaměstnankyně dopravních podniků. Cílem komunikace, která běží více než dva měsíce na sociálních sítích, je odbourat stereotypy ohledně žen v dopravě a přilákat nové budoucí dopravačky. Příběhy těchto dopravaček se teď dostanou i k žákům základních a středních škol, a to díky dotykovým nástěnkám Ámos. 

„V projektu jsme představili už dvanáct žen různých profesí – od řidiček, přes revizorky až po dispečerky. Další zajímavé příběhy z dopravních podniků v ČR máme připravené a budeme je dále zveřejňovat. Nově se kampaň dostane i do škol, přímo k mladým lidem, které chceme oslovit, což je pro nás velmi cenné,“ vysvětlil předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.

Školní Ámosky jsou elektronické dotykové nástěnky, které slouží ke sdílení informací ve školách. Využívá je již více než 400 základních a středních škol po celé České republice. Tyto nástěnky umožňují vedení školy předávat informace žákům, učitelům i návštěvníkům. Zobrazuje se na nich informace, jako jsou školní novinky, kalendář akcí, pozvánky na akce, úspěchy žáků v soutěžích a další. 

Obsah nástěnek se zaměřuje také na podporu vzdělávání, volbu povolání, další studium, prevenci a osvětu v různých oblastech. Patří sem témata jako duševní zdraví, udržitelný rozvoj, bezpečnost na internetu, první pomoc a bezpečnost v dopravě. Informace jsou často prezentovány i v interaktivní formě. Kampaň SDP ČR „Holky jedou!“ ve školách poběží od 1. do 15. června. Druhá vlna je pak naplánovaná na podzim tohoto roku. 

Personalisté dopravních podniků potvrzují, že například o pozici řidiček vozů MHD má zájem stále více žen. Nejvíce jich potkáme v tramvajové trakci. Například v Plzeňských městských dopravních podnicích tvoří ženy mezi řidiči tramvají 35 %, ovšem i na ostatních trakcích se jejich počet postupně zvyšuje. Celkově (za tramvaje, trolejbusy i autobusy) je největší podíl žen mezi řidiči v Dopravním podniku Ostrava (25 %) a Dopravním podniku měst Mostu a Litvínova (23 %).

-stk-