Za podcasty platí necelá desetina jejich českých posluchačů

úterý, 14. května 2024, 07:05 Výzkum, Internet & Mobil, Rádio MediaGuru

Drtivá většina posluchačů podcastů poslouchá ty, které jsou zdarma. Za nějaké podcasty platí devět procent z těch, kteří podcasty poslouchají, vyplývá z výzkumu ResSolution Group.

Ilustrační foto, zdroj: Unsplash

Ilustrační foto, zdroj: Unsplash

Drtivá většina českých posluchačů podcastů si k poslechu vybírá epizody, které jsou dostupné zdarma (90,9 %). Necelých devět procent posluchačů podcastů (8,7 %) poslouchá jak pořady zdarma, tak i ty placené. Pouze placené podcasty neposlouchá téměř nikdo z dotázaných (0,4 %). Nepatrně více ochotní připlatit si za poslech podcastů jsou mladí ve věku 15–34 let (12 %) oproti ostatním věkovým skupinám. Vyplývá to z výzkumu ResSolution Group pro MediaGuru.cz.

Výzkum dále ukázal, že téměř tři z deseti (28 %) respondentů neposlouchají podcasty vůbec. Přibližně jedna čtvrtina respondentů uvedla, že podcasty poslouchá méně často než jednou za měsíc (27 %), a pouze 8 % dotázaných uvedlo, že podcasty poslouchá denně nebo téměř denně.

Poslouchají více mladí a ti z velkých měst

Největší podíl posluchačů podcastů je mezi respondenty ve věku 15–34 let. Alespoň jednou týdně podcast poslouchá 43 % z nich. Naopak respondentů starších 54 let, kteří takto odpověděli, je 16 %.

Nejpopulárnější jsou podcasty mezi respondenty z velkých měst. Alespoň jednou týdně je poslouchá 40 % dotázaných. Na vesnici poslouchá týdně podcasty 25 % dotázaných, v malých a středních městech 23 % respondentů.

Nejčastější poslech je doma

Pro polovinu respondentů je nejčastějším místem, kde poslouchají podcasty, doma při relaxování či před spaním (49 %). Na druhém místě (41 %) respondentů uvádí, že podcasty poslouchají při domácích činnostech jako je úklid, vaření nebo práce na zahradě (41 %). Třetí nejvíce vybíranou činností pro poslech podcastů je podle dotazovaných cestování, a to ať už v MHD, v autě nebo když prostě někam jdou (33 %). Nejméně často pak dotazování poslouchají podcasty na dovolené (8 %) či při sportu (6 %).

Nejoblíbenější délka je do 30 minut

V otázce délky jedné podcastové epizody třetina respondentů (33 %), kteří alespoň občas poslouchají podcasty, nejvíce preferuje, pokud má epizoda jejich typického podcastu, který poslouchají, 16–30 minut. O něco méně dotazovaných (28 %) má radši kratší epizody, tedy ty, které mají do 15 minut. Pětina respondentů preferuje epizody dlouhé 31–45 minut (19 %). Delší epizody (tedy 46 minut–1 hodina) jsou oblíbené u jednoho z deseti respondentů (10 %). Epizodám, které jsou delší než 1 hodina, dává přednost pouze malé procento dotazovaných (4 %). 6 % respondentů uvedlo, že žádnou preferenci na délku podcastové epizody nemá.

S rostoucím věkem výrazně roste podíl těch, kteří preferují podcasty dlouhé maximálně 15 minut. Respondentů ve věku 15–34 let, kteří takto odpověděli, je pouze 11 %, zatímco dotázaných starších 54 let je téměř 55 %. Respondenti ve věku 15–34 let, kteří alespoň občas poslouchají podcasty, shodně s dotázanými ve věku 35–54 let nejčastěji uvádí jako preferovanou délku jedné podcastové epizody 16–30 minut.

Posloucháte i placené verze/části podcastů?

Základ: Alespoň občas poslouchají podcasty, N=372, zdroj: ResSolution Group

Oblíbená témata: rozhovory a skutečné příběhy

Mezi dvě nejvíce preferovaná tematická zaměření podcastů patří podle respondentů rozhovory s osobnostmi a skutečné příběhy jako například zločiny, které se staly (obojí 29 %). Jako třetí nejčastější téma podcastů uvádějí dotazovaní takové, které jsou humorné či komediální (22 %). Velmi oblíbenými tématy jsou ale také publicistika na aktuální témata jako jsou politické kauzy (17 %), příroda či životní prostředí (15 %), sport (14 %), historie (13 %), zpravodajství a věda a technika (obojí 12 %). Nejmenšímu zájmu se těší podcasty zaměřené na různé tipy a náboženství či esoteriku (obojí 3 %).

Přibližně třetina z těch, kteří poslouchají podcasty alespoň občas, poslouchá průměrně 3 až 5 různých podcastů (36 %). Téměř šest z deseti respondentů poslouchá pouze 1 nebo 2 různé podcasty (57 %).

S rostoucím věkem roste podíl respondentů, kteří poslouchají pouze 1 nebo 2 různé podcasty. 51 % dotázaných žijících ve velkých městech poslouchá více než dva různé podcasty. Na vesnici poslouchá více než dva různé podcasty 39 % dotázaných.

Základ: Alespoň občas poslouchají podcasty, N=372, zdroj: ResSolution Group

Základ: Alespoň občas poslouchají podcasty, N=372, zdroj: ResSolution Group

Dvě třetiny respondentů (65 %) z těch, kteří alespoň občas poslouchají podcasty, si vybírají k poslechu jen ty epizody, které je zaujmou tématem, hostem či něčím jiným. Dvě pětiny (19 %) z těch, kteří alespoň občas poslouchají podcasty, poslouchají všechny či téměř všechny epizody jejich oblíbeného podcastu. 14 % dotázaných pak předchozí dva typy kombinuje a u některých podcastů poslouchá téměř všechny epizody a u jiných jen ty epizody, které je něčím zaujmou.

62 % respondentů poslouchá podcasty online přes (mobilní) aplikaci, téměř polovina (45 %) je poslouchá online přes web a pouze malé procento (6 %) si epizody stahuje.

O výzkumu

  • Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI). Respondenti jsou součástí Českého národního panelu.
  • Cílová skupina: Internetová populace 15+
  • Vzorek: Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 516 respondentů.
  • Sběr dat: Terénní sběr dat proběhl v době od 11. 4. do 16. 4. 2024.
  • Realizátor: ResSolution Group

Dosah podcastů v Česku patří k nejvyšším v Evropě

pondělí 10. července 2023

-mav-