ČT: Za důvěryhodné označuje vysílání 67 %, více než loni

čtvrtek, 20. června 2024, 12:55 Aktuality, TV MediaGuru

Podle interního výzkumu České televize se oproti loňskému druhému pololetí zvýšila důvěra ve zpravodajství ČT.

Zdroj: Česká televize

Zdroj: Česká televize

Pravidelný trackingový průzkum Vnímání veřejné služby ČT ukázal, že Českou televizi jako důvěryhodnou označilo 67 % dotazovaných. Oproti druhému pololetí loňského roku tak došlo k nárůstu o tři procentní body. S odkazem na interní výzkum ČT, který ji dodává výzkumní agentura Kantar, to ve středu uvedla Česká televize.

Celkem 63 % respondentů podle výzkumu tvrdí, že informace předkládané ČT jsou objektivní a vyvážené. Největší nárůst veřejnoprávní vysílatel zaznamenal v otázce poskytování pravdivého a nezkresleného obrazu skutečnosti kolem nás, kde ho pozitivně hodnotilo 58 % dotázaných, tedy o pět procentních bodů více než v předchozím průzkumu. V případě zpravodajské ČT24 konstatují tři ze čtyř respondentů, že je stanice důvěryhodná.

Události, tedy hlavní zpravodajskou relaci České televize, i nadále diváci hodnotí jako nejdůvěryhodnější ze všech čtyř dotazovaných hlavních relací, označuje ji tak 57 % dotázaných.

Trackingový výzkum Vnímání veřejné služby ČT provádí s pravidelnou půlroční periodicitou agentura Kantar CZ. Sběr dat poslední vlny byl realizován na začátku června 2024 na reprezentativním vzorku 1000 obyvatel ČR.

Podle nové zprávy Digital News Report, která byla zveřejněna v tomto týdnu, se média veřejné služby, Český rozhlas a Česká televize, řadí k médiím s nejvyšší mírou důvěry ve zpravodajství.

Sledovanost zpráv v Česku klesá ve všech mediatypech

úterý 18. června 2024

-mav-