Desperados a Konsent se zasadí o bezpečí na festivalech

neděle, 9. června 2024, 08:00 Aktuality, Marketing MediaGuru

Desperados se spojuje s nevládní organizací Konsent, společně se budou zasazovat o bezpečnější zóny na letních festivalech. 

Zdroj: Desperados

Zdroj: Desperados

Pivní značka Desperados se spojuje s nevládní organizací Konsent a společně na několika letních festivalech vytvoří bezpečnější zóny. 

Desperados se ve spolupráci s Konsentem zavázalo proškolit personál Desperados zón. Na Rock for People, Metronome festivalu nebo festivalu High Jump tak v  letošní festivalové sezóně mohou návštěvníci a návštěvnice festivalů potkat tým, za kterým mohou přijít v  případě, že zažijí něco nepříjemného.  

„Festivaly jsou pro Desperados vždy vrcholem sezóny. Víme, že pro naše zákazníky a zákaznice jde o prostor, kde mohou být sami sebou, a pro mnohé z nich představují vhodné prostředí k sebevyjádření. I z  toho důvodu se chceme aktivně zasadit o to, abychom přispěli k vytváření bezpečného prostředí i na festivalech,“ komentuje Markéta Jirků, brand manažerka Desperados

Personál mohou lidé na festivalu  požádat o pomoc,  zaměstnanci budou zároveň schopni  zasáhnout v  momentě, kdy rozpoznají sexuální obtěžování. „Apel na souhlas a respekt šíříme dlouhodobě. Máme radost, že do toho Desperados jde s námi. Proškolený personál člověku pomůže vymyslet co nejlepší řešení situace a pomůže zajistit bezpečí,“ popisuje manažerka projektu #respektjesexy Markéta Brabcová z Konsentu.  

V síti #respektjesexy je aktuálně zapojeno 18 podniků a festivalů v  Česku, zapojit se v  případě zájmu mohou i další. Personál těchto podniků je pravidelně školen. Cílem je vědět, jak rozpoznat obtěžování a jak na něj reagovat.

Kromě bezpečnějšího prostředí zón si Desperados ve spolupráci s  Konsentem dává za cíl také o problematice respektujícího chování na festivalech edukovat veřejnost. Ve spolupráci obou subjektů proto vzniklo patero zásad bezpečného chování na festivalech – to bude součástí každé festivalové Desperados zóny a objeví se také na sociálních sítích.  

-stk-