Reklamní režiséři i produkce vystupují proti neférovým tendrům

čtvrtek, 20. června 2024, 09:05 Reklama MediaGuru

Memorandum o férových tendrových podmínkách podepsaly desítky režisérů a všechny velké reklamní produkce.

Pavel Picek (APA, Armada Films), zdroj: APA

Pavel Picek (APA, Armada Films), zdroj: APA

Dlouhá diskuse na téma neúnosných podmínek reklamních tendrů, které kladou vysoké časové a finanční nároky na agentury, produkce a samotné režiséry, dospěla k závěru. Memorandum o férových podmínkách při zadávání tendru na výběr režiséra a produkce pro výrobu reklamního spotu, jehož vznik iniciovala Asociace producentů v audiovizi (APA), podepsalo šedesát předních českých režisérů a všechny velké reklamní produkce. APA tento krok označuje za zásadní průlom na poli reklamního a audiovizuálního průmyslu.

Mezi režiséry, kteří se zasazují o dodržování pravidel férových tendrů jsou Jasmina Blaževič, Wolfberg, Tomáš Mašín, Mugshots, Marek Partyš, Tomáš Bařina, Roman Valent nebo Alice Nellis, mezi reklamními produkcemi například Armada Films, Ad Kolektiv, Bistro Films, Boogie Films, Creative Embassy nebo Stink. Principy memoranda byly diskutovány se zástupci reklamní sekce APA Petrou Ondřejkovou a Pavlem Pickem a manažerkou sekce Evou Dvořákovou Pérez.

Obsah memoranda vyjadřuje názorovou shodu režisérů sdružených v nové vzniklé iniciativě Sdružení reklamních režisérů (SRR), kteří si s podporou producentů kladou za cíl kultivovat reklamní prostředí, nastavit férové a transparentní principy vyjadřující respekt k  práci, zkvalitnit dodané nabídky a zlepšit celý proces tendrování na obou stranách.

Petra Ondřejková (APA, Amazing Productions) a Tomáš Mašín (SRR), zdroj: APA

Petra Ondřejková (APA, Amazing Productions) a Tomáš Mašín (SRR), zdroj: APA

Obsah memoranda

Memorandum shrnuje pravidla férového tendrování v následujících bodech.

  • počet režisérů vyzvaných k vytvoření treatmentů je maximálně tři
  • jména a rozpočet nejsou tajné
  • na vytvoření treatmentu nemá režisér a produkce méně než 5 pracovních dní
  • součástí tendru je tzv. pitch fee (částka, kterou klient zaplatí za zpracování treatmentu a návrhu rozpočtu)
  • pitch fee může odpadnout u single bid projektů, pokud je zohledněno v celkové odměně
  • zadání tendru probíhá po zajištění financování a konkretizování práce režisérů
  • platba cancellation fee v případě zrušení tendru po odevzdání treatmentů a rozpočtů
  • do tendru se zadávají pouze hotové a klientem schválené skripty
  • zpětná vazba v případě neúspěšnosti je vítaná
  • ctí se duševní vlastnictví – kreativní nápady nevybraného režiséra nelze bez získání odpovídající licence použít

Režiséři si budou práci v tendru finančně nárokovat 

Na straně tuzemských reklamních produkčních společností se průměrné náklady na jeden pitch (prezentace) odhadují na částky kolem sedmdesáti až sto tisíc korun, přičemž režiséři doposud treatmenty psali zdarma. To ale věc, která se bude měnit – režiséři i produkce si budou svou práci během pitche finančně nárokovat, aby byla pokryta alespoň část jejich vlastních prostředků a energie. SRR společně s APA věří, že pokud klient za zpracování tendru bude platit, povede to nejen ke zlepšení kvality tendrů, ale například i ke konkurenceschopnosti menších produkcí.

„Cílem zavedení pitch fee, resp pitch cost share částky, není, aby produkce a režiséři na tendrech vydělávali, tato minimální částka by měla vyjádřit základní respekt k odvedené práci. Věříme, že pokud klient za zpracování zaplatí, povede to také k větší kvalitě zadávání a nebude docházet k plýtvaní lidskou energií na špatně zadaných tendrech,“ říká manažerka reklamní sekce Eva Dvořáková Pérez.

Principy memoranda, které naplno vejde v platnost v Česku v lednu 2025, ale už do určité míry respektují někteří tuzemští zadavatelé, kteří si dlouhodobě uvědomovali neudržitelnost situace zatěžující celý obor. „Vítám každou iniciativu, která vede ke kultivaci trhu, aktivitě APA směrem ke zlepšení tendrování režisérů a produkcí naprosto rozumím. Delší čas vnímám jejich frustraci nad krátkými časovými deadliney nebo předimenzovanými tendry. Je důležité, abychom si my jako zadavatelé uvědomili, že ne vždy k hledání režisérů a produkcí přistupujeme férově a s dostatkem potřebných informací a času. Věřím, že jasně nastavená pravidla donutí i nás zadavatele k větší efektivitě a přemýšlení v celém procesu. U nás v T-Mobile jsme na diskusi připraveni,“ uvedl Marian Kramařík, Procurement Category Expert z T-Mobile Czech Republic.

Aktivity vedoucí k zamezení tendrování bez rozmyslu sahají v tuzemsku do roku 2015, kdy Asociace komunikačních agentur (AKA) představila doporučení pro Férový tendr, k čemuž se v roce 2021 APA připojila se svou adaptací pravidel pro audiovizuální produkce. Velkou část pravidel Férového tendru odsouhlasila a zveřejnila i evropská asociace producentů Commercial Film Producers of Europe (CFPE) jako Universal Pitching Guidelines, které také zmiňují zásadní body jako maximální počet tří režisérů, schválený koncept a rozpočet či pitching fee.

-mav-