Zástupci obchodníků vyzývají ke stažení novely o obalech

pondělí, 10. června 2024, 07:00 Aktuality, Tisk MediaGuru

Zástupci odborné veřejnosti vyzvali ministra Hladíka ke stažení návrhu novely zákona o obalech.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Zástupci obchodníků, živnostníků, polygrafů, distributorů, odpadového hospodářství, ale i seniorů a osob se zdravotním postižením, adresovali ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi otevřený dopis. V něm nesouhlasí s přístupem Ministerstva životního prostředí k připravované novele zákona o obalech a vyzývají k jejímu stažení. Kritizují zejména návrh nového systému zálohování a plánované zavedení recyklačního poplatku za tištěné letáky. Podle signatářů výzvy není přijetí této novely v zájmu občanů České republiky.

„Novela obalového zákona dle aktuálního návrhu MŽP je zcela nekoncepční. Násilně definuje reklamní letáky jako obaly, což je legislativní nesmysl. Letáky, případně jiné tiskoviny, nikdy nebyly a nejsou obalem a nijak nesouvisí se zálohováním PET lahví či plechovek. Jejich zařazení do obalového zákona tedy nedává absolutně žádný smysl. K novele jsme společně předložili řadu kritických připomínek, které Hladíkovo ministerstvo uspokojivě nevyřešilo. Zpráva o hodnocení dopadu novely zcela přehlíží její negativní dopady na obce, drobné živnostníky nebo seniory. Recyklační poplatek za tištěné letáky se promítne do zdražení cen produktů a služeb a v konečném důsledku ho zaplatí spotřebitelé. Tedy každý z nás,“ říká Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční, která je největším distributorem tištěných letáků v České republice.

Nesystémovost navrhovaných opatření podle signatářů podtrhuje fakt, že MŽP chce nově zpoplatnit pouze letáky, ale už ne např. reklamní plakáty nebo jiné tiskoviny obsahující reklamu. „Ministerstvo životního prostředí otevřeně říká, že chce zpoplatnit veškerý doposud nezpoplatněný obsah modrých kontejnerů. Nyní ale přichází s návrhem zpoplatnit pouze letáky, kterých je v kontejnerech lehce přes 10 %, tedy minorita. Veškerý ostatní nezpoplatněný papírový odpad nechá bez povšimnutí. To mi opravdu nepřijde jako promyšlené a systémové řešení. V konečném důsledku tím MŽP trestá především seniory a sociálně slabé. Ale také menší živnostníky, kterým už tak vláda neulehčuje podnikání a nyní jim chce přidat další finanční a administrativní zátěž,“ uvádí Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu zákona o obalech, která se týká zálohování PET lahví a plechovek. Kromě podmínek zálohování upravuje novela také odkládání a zpoplatnění odpadových reklamních tiskovin. Za ukládání a recyklaci těchto odpadových položek by měl platit přímo jejich výrobce. Ministerstvo to zdůvodňuje tím, že například odložené letáky v současné době tvoří 20 až 30 % objemu modrých popelnic. „Obzvláště u reklamních letáků tento krok povede k rovnějšímu přístupu producentů odpadů. Nyní totiž systém vybírá poplatky jen od producentů obalů, klíčové je tedy narovnat prostředí tak, aby každý producent odpadu platil. Pokud dojde k redukci reklamních tiskovin, bude to pochopitelně dobře, protože tím ulevíme dlouhodobému přeplňování kontejnerů a jejich častému svozu. Poplatek by měl odpovídat zhruba současné výši u ostatních papírových obalů,“  zdůvodnil už dříve David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí MŽP.

-mav-