Předpremiéry TV seriálů na webu sleduje asi desetina Čechů

úterý, 15. února 2022, 07:55 Internet & Mobil, Výzkum, TV MediaGuru

Možnost sledovat předpremiéry televizních seriálů na internetových platformách využilo 9 % české internetové populace starší 15 let, ukazuje výzkum Nielsen Admosphere.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Možnost sledovat předpremiéry televizních seriálů na internetových platformách využilo 9 % české internetové populace starší 15 let. Necelá pětina (19 %) dotázaných by o této možnosti uvažovala v případě vážného zájmu a 72 % respondentů by nebylo ochotno zaplatit si za zhlédnutí nějakého seriálu v předpremiéře. Jen 5 % respondentů si platí předpremiéry opakovaně. Data vyplývají z výzkumu, který pro MediaGuru.cz připravila výzkumná agentura Nielsen Admosphere. Dávají tak představu o odhadované velikosti populace, kterou možnost sledovat seriály dříve než v televizní premiéře v současnosti využívá.

Sledovanost předpremiér televizních seriálů přišla s rozvojem videa na vyžádání a s rozšiřováním internetové televize. Na českém trhu pracují s touto možností především komerční televize Nova, která předpremiéry svých televizních pořadů nabízí na placené videoplatformě Voyo (SVOD), a Prima. Ta nabízí možnost zakoupení vybraného dílu seriálu (TVOD) na webu iPrima.cz. Internetová služba České televize iVysílání je bezplatná, a přestože v posledních měsících také láká diváky na sledování pořadů, které neuvádí na televizní obrazovce, předpremiéry seriálů pravidelně neuvádí (s určitými výjimkami). Z tohoto důvodu vycházejí platformy Voyo a iPrima.cz jako nejčastější pro sledování předpremiér televizních seriálů.

Ochota platit za předpremiéry je větší u nejmladší věkové skupiny 15-34. Podíl respondentů, kteří v žádném případě nejsou ochotni zaplatit poplatek za předpremiéru, byl u této skupiny v porovnání s ostatními věkovými skupinami nejnižší. Naopak ochota placení předpremiér byla častěji u respondentů z vesnic oproti respondentům z měst a u respondentů s nižším dosaženým vzděláním ve srovnání s ostatními.

Více než polovina respondentů, ochotných si zaplatit za předpremiéru televizního seriálu, preferuje jednorázové platby za předpremiéry. Dalších 35 % dotázaných uvedlo preferenci měsíčního předplatného a shodně 6 % dotázaných označilo možnosti ročního a půlročního předplatného.

K nejčastěji sledovaným seriálům v rámci předpremiér patří Ulice, Ordinace v růžové zahradě, Slunečná a reality show Love Island. Více než jednou byly též zmíněny pořady Survivor Česko & Slovensko, MasterChef Česko, 1. mise a Specialisté.

Zdroj: Nelsen Admosphere, plný vzorek n = 509

Zdroj: Nelsen Admosphere, plný vzorek n = 509

Diváci, kteří předpremiéru na internetu zhlédnou, se někdy dívají i na její následnou televizní premiéru. Méně než desetina dotázaných respondentů, kteří si někdy zaplatili předpremiéru, zhlédla vždy též televizní uvedení pořadu. 

Pokud by se Česká televize rozhodla zpoplatnit službu iVysílání, čtvrtina dotázaných (24 %) by byla ochotna za předpremiéru vybraných pořadů České televize zaplatit. Téměř polovina respondentů neví a tuto možnost by nebylo ochotno využít 29 % dotázaných.

O výzkumu

  • Metodika: CAWI, respondenti jsou součástí Českého národního panelu
  • Sběr dat: 11. 1. do 15. 1. 2022
  • Cílová skupina: Internetová populace ČR 15+
  • Výběrové znaky: Pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště; váhy 0,86–1,26
  • Vzorek: 509 respondentů
  • Realizátor: Nielsen Amdopshere

-mav-