TV Nova zvýší cenu reklamy pro rok 2023 o 12 %

pondělí, 24. října 2022, 07:00 TV MediaGuru

Růst cen promítne televizní skupina Nova částečně do své obchodní politiky pro rok 2023. Cenu televizní reklamy zvýší o 12 %.

Jan Vlček, zdroj: TV Nova

Jan Vlček, zdroj: TV Nova

Televizní skupina Nova zvýší cenu televizní reklamy pro rok 2023 o 12 %. „Současná ekonomická situace se dotkla prakticky všech oblastí ekonomiky, televizního trhu nevyjímaje. Stejně tak i my pociťujeme růst nákladů a jsme tedy nuceni inflaci částečně promítnout i do cen reklamy na příští rok. Celkové zdražení na bázi meziročně srovnatelného rozpočtu je 12 procent," uvedl pro MediaGuru.cz generální ředitel a obchodní ředitel Jan Vlček

Průměrné meziroční navýšení základní ceny CPP představuje 4 %, zvýšením některých měsíčních koeficientů i koeficientu stopážového se celkový nárůst dostává na uvedenou úroveň 12 %. Nova v letošním roce zaznamenala narůstající zájem o kratší stopáže, mírně proto zdražuje 15sekundovou stopáž televizních spotů. V rámci sezonních koeficientů zároveň přistupuje k navýšení ceny v měsících s vysokou poptávkou po televizní reklamě, tedy v únoru, červnu, září a prosinci.

Rysy obchodní politiky TV Nova pro rok 2023 se ale nemění. „Pokračujeme v zavedených kolejích toho, co se nám dlouhodobě u našich klientů osvědčilo. Jsme pro ně stabilní a silný obchodní partner a chceme v tomto nastavení dále pokračovat a spolupráci prohlubovat," popisuje Vlček. 

Propojení televizní spotové reklamy s online reklamou umožňuje Nova v rámci využití tzv. ostatních mediálních kanálů (OMK), kdy klient při jejich zapojení (stejně jako za využití sponzoringu, product placementu či kabelových stanic) do mediamixu získává slevu na GRP kampaně. „Na příští rok jsme při výrazném meziročním navýšení investic do online posílili pobídku pomocí slevy v rámci online kampaní," přibližuje Jan Vlček. Nová obchodní politika obsahuje také pobídku za útraty v rámci HbbTV reklamy.  

Variantu propojeného reklamního prodeje s lineární TV a službou videa na vyžádání (VOD, tj. Nova.cz) např. v podobě elektronického GRPu má Nova podle svého generálního ředitele připravenou, neočekává ale, že by se v příštím roce stala nosnou v rámci obchodování.

Podzimní poptávka po televizní reklamě nebyla podle dřívějších slov Jana Vlčka negativně ovlivněna makroekonomickým vývojem. Situaci Nova označuje za stabilní a před startem podzimní sezóny evidovala vyšší zájem zadavatelů o televizní reklamu než v loňském stejném období. „Jarní sezona letošního roku se mimořádně podařila a zájem o reklamu byl vyšší než v roce 2021. Podzim na Nově je tradičně velmi silný, což se potvrzuje již nyní a televize je pro reklamní zadavatele stále nejefektivnějším médiem s největším dosahem. Naše očekávání pro příští rok jsou proto velmi pozitivní," uvádí k výhledu pro rok 2023 Jan Vlček

-mav-

Media Club zvýší ceny televizní reklamy v průměru o 14 %

středa 19. října 2022