Na Instagramu se nejvíc daří Nerudové, nejaktivnější je Janeček

úterý, 15. listopadu 2022, 12:00 Internet & Mobil, Reklama MediaGuru

Po pohledu na facebookovou aktivitu prezidentských kandidátů se Vítězslav Klement z Group M zaměřuje na instagramovou přítomnost kandidujících. Analyzuje počty sledujících, aktivitu, ale i reklamní investice a cílení.

Zdroj: Unsplash

Zdroj: Unsplash

Dvacet jedna. Fibonacciho číslo, atomové číslo skandia nebo taky počet kandidátů v prezidentských volbách v lednu 2023. Tedy zatím, ale spíše jich bude nakonec méně. A ačkoliv je možná pro budoucnost České republiky zásadnější výsledek nedávných (a nejspíš posledních) prezidentských voleb v Číně, zaměříme se v tomto textu opět na blížící se prezidentské volby české. Na konci září jsme porovnávali komunikaci prezidentských kandidátů na Facebooku, teď se podíváme na další oblíbenou sociální platformu v Česku – Instagram. A zaměříme se na komunikaci oficiálních kandidátů tak, jak je uvádí ke dni 13. listopadu web E15.cz. Zároveň s vědomím toho, že sledována byla aktivita prezidentských kandidátů na Instagramu za posledních 90 dnů (13. 8. - 10. 11. 2022) z hlediska obsahu i inzertní aktivity.

Jak tento přehled vznikal

Přehled sledovaných kandidátů vychází ze seznamu serveru E15.cz a kategorie „Potvrzení kandidáti na prezidenta" ke dni 13. listopadu 2022. V přehledu instagramové komunikace jsou zahrnuti Petr Pavel, Pavel Fischer, Josef Středula, Karel Janeček, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Tomáš Zima, Tomáš Březina, Karel Diviš, Denisa Rohanová, Vladimír Boštík, Jiří Kotáb, Andrej Babiš a Jaroslav Bašta. Data jsou čerpána z platformy Zoomsphere.

Z výčtu v přehledu chybí Denisa Rohanová, které sice účet na Instagramu má, ale ten je veden jako osobní, a tedy není možné jeho aktivitu analyzovat. A také pánové Jiří Kotáb, Jaroslav Bašta a Vladimír Boštík, kteří profily na Instagramu nemají. Což pro ně vzhledem k jejich volební strategii nemusí být špatně. Nebo jsou jejich profily na Instagramu nenalezitelné, což už by pro jmenované špatné bylo.

V případě vydané inzerce v rámci platforem společnosti Meta autor využil veřejné databáze knihovny Meta, kam mají všichni političtí kandidáti svoje inzertní výdaje na Facebooku „propisovat", a to za období 13. 8. - 10. 11. 2022. Databáze této knihovny politických reklam neposkytovala ke dni 13. listopadu 2022 za sledované období data za kandidáty Denisa Rohanová, Vladimír Boštík, Jiří Kotáb a Jaroslav Bašta. Ti tedy v přehledu za inzertní investice do Meta platforem nefigurují.

Největší podporu má Nerudová, nejaktivnější je Janeček

Nejvíce sledujících na Instagramu má Danuše Nerudová, která jako první z kandidátů překročila hranici 100 000 followers (101 292) a zároveň má sledujících skoro stejně jako druhý Andrej Babiš (58 848) a třetí Petr Pavel (50 555) dohromady. Na prvním místě pořadí přeskočila Danuše Nerudová Andreje Babiše 9. října a od té doby svým konkurentům výrazně uniká.

Naopak nejméně sledujících z hodnocených kandidátů máš Tomáš Zima (481). Všem zahrnutým kandidátům revize vzrostl za poslední tři měsíce počet followerů o více než 105 000.

Zdroj: Zoomsphere

Zdroj: Zoomsphere

Z hlediska aktivity byl za posledních 90 dnů na Instagramu nejagilnější Karel Janeček, který vytvořil hned 184 příspěvků. V závěsu za ním je Petr Pavel (180 příspěvků) a třetí místo zaujímá Danuše Nerudová (144). Nejméně obsahu vygenerovali Pavel Fischer (37) a Josef Středula (18). Také v tomto případě ale platí stará známá pravda, že kvantita nerovná se vždy automaticky také kvalita. Proto počet zveřejněných příspěvků neříká nic o úspěšnosti kandidáta.

Zdroj: Zoomsphere

Zdroj: Zoomsphere

O něco více o úspěšnosti komunikace vypovídající metrika je metrika počtu interakcí u příspěvků na jednotlivých kanálech kandidátů. V tomto případě opět „o parník" vede Danuše Nerudová, kterou za posledních 90 dnů uživatelé Instagramu odměnili u jejích příspěvků více než milionem interakcí. S odstupem je na druhém místě Petr Pavel (359 784 interakcí) a Andrej Babiš (251 187 interakcí). Nejméně interakcí posbírali u svého obsahu Tomáš Březina (2 259) a Josef Středula (1 213).

Zdroj: Zoomsphere

Zdroj: Zoomsphere

Do reklamy nejvíc dává Janeček, následují Březina a Babiš 

Následující přehled o reklamních výdajích kandidátů nepokrývá pouze Instagram, ale všechny platformy společnosti Meta, tedy primárně zmiňovaný Instagram a také Facebook. Od 13. srpna do 10. listopadu 2022 nejvíce peněz do reklamy na Facebooku a Instagramu nasypal Karel Janeček (2,34 milionu Kč) a pak také Tomáš Březina (1,18 milionu Kč) a Andrej Babiš (0,9 milionu Kč).

Zdroj: Meta knihovna reklam

Zdroj: Meta knihovna reklam

Podle knihovny reklam Meta za posledních 90 dnů nejvíce reklam realizovali Petr Pavel (389) a Karel Janeček (273), následuje Danuše Nerudová (144) a Andrej Babiš (105). Neplatí ale přímá úměra mezi počtem reklam a vyčerpaným rozpočtem. Protože je jen na vás jako na inzerentovi, kolik peněz které reklamě „dopřejete”.

Zajímavostí tak může být, že Tomáš Březina, který za sledované období investoval do reklam druhý nejvyšší objem peněz (1,18 milionu Kč), svoje finance rozprostřel do pouhých 28 reklamních kampaní.

Zastáncem nejplošnějšího cílení reklam je podle knihovny reklam Meta Karel Janeček, který všechny svoje reklamy cílí plošně na celou Českou republiku, všechny uživatele starší 18 let a všechna pohlaví. Petr Pavel cílí reklamy zejména na uživatele starší 25 let věku, Danuše Nerudová potom na uživatele starší 40 let.

Z hlediska geografického cílení zaujme, že Tomáš Březina hned polovinu rozpočtu „poslal" do Moravskoslezského kraje, Danuše Nerudová potom v cílení preferuje Karlovarský, Liberecký a taktéž Moravskoslezský kraj. Petr Pavel dopřává všem krajům spravedlivě stejně, lehce ale protežuje Ústecký kraj, a to jak podílem rozpočtu (8,1 %), tak počtem reklam (69).

Co z toho plyne?

Prezidentští kandidáti považují sociální sítě za nezbytnou součást své volební kampaně a mnoho z nich vedle Facebooku objevuje také Instagram. Dá se říct, že na Instagramu se nejvíce daří Danuši Nerudové, Petru Pavlovi a Andreji Babišovi. Karel Janeček je pak dohání „na sílu“ kvantitou, a to jak v podobě počtu příspěvků, tak investovaných prostředků do reklamy. Kandidáti také různě přistupují k cílení svých reklam na Meta platformách.

A autor tohoto textu si troufá tvrdit, že v příštích prezidentských volbách za pět let se budou kandidáti učit další sociální platformu – TikTok. A možná už se také konečně potkáme v té virtuální realitě?

Vítězslav Klement

Autor textu: Vítězslav Klement, Head of Social, Group M

Prezidentské volby: Nejaktivnější na FB je Středula, nejvíc investuje Březina

úterý 27. září 2022