Google v Česku odstraňuje náhledy zpráv, může přijít žaloba

pátek, 16. prosince 2022, 07:25 Tisk, Internet & Mobil MediaGuru

Google na začátku týdne potvrdil uzavření své služby Google News Showcase na českém trhu a v tomto týdnu začal s avizovaným odstraňováním náhledů zpráv. Nelze vyloučit, že vydavatelé se budou bránit žalobou.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Společnost Google potvrdila, že změní zobrazování náhledů zpráv ve svých službách. Důvodem je přijetí novely autorského zákona, jejímž prostřednictvím Česko transponovalo do svého právního řádu evropskou směrnici o autorském právu na jednotném trhu z roku 2019. Podle Googlu je však text novely „daleko za rámcem ustanovení evropské směrnice" a její přijetí označuje za „nepřiměřené finanční a provozní riziko". Odstraňování náhledů zpráv začalo v tomto týdnu a protože má jít o postupný proces, může se naplno projevit až v řádu dnů. Nově se zobrazují jen titulky a odkazy. 

Google v Česku odstraňuje náhledy zpravodajského obsahu vydavatelů z Evropské unie ze svého vyhledávání a ze zpráv a ze služby Discover. „Jedná se o obsah, který může být chráněn novelou autorského zákona, tzn. o úryvky článků a náhledy obrázků a videí. Zobrazování titulků a odkazů se nijak nezmění. Museli jsme také učinit složité rozhodnutí a ukončit v Česku náš licenční program Výběr Zpráv Google (Google News Showcase), který nám doposud umožňoval platit vydavatelům za výběr obsahu pro Zprávy Google a službu Discover," zdůvodnila společnost Google.

Program Google News Showcase byl zaveden ještě před přijetím novely autorského zákona a není tedy navázán na evropskou směrnici ani na novelu autorského zákona. 

Změna zobrazování náhledů zpráv ve službách Google ČR, zdroj: Google

Změna zobrazování náhledů zpráv ve službách Google ČR, zdroj: Google

Dopady víc pocítí menší vydavatelé

Redukce zobrazování zpráv se může projevit sníženou návštěvností, kterou Google na webové stránky vydavatelů přivádí. V případě uzavření služby Google News Showcase přinese finanční ztrátu zapojeným vydavatelům do tohoto programu. Konkrétně jde o vydavatelství Economia, N Media (DeníkN.cz), Echo Media, Forum 24, Internet Info, FTV Prima, Trima News (Drbna.cz) a agenturu ČTK. O jakou sumu se jedná, nebylo nikdy oficiálně zveřejněno. 

Šéfredaktor Forum 24 Pavel Šafr vyčíslil, že uzavření programu Google News Showcase přinese jen jeho vydavatelství ztrátu ve výši 1,9 mil. Kč a naznačil i možné existenční dopady. „Rozhodnutí, zda bude možné i nadále provozovat Forum 24 a Týdeník Forum, provedeme po volbě prezidenta. Podmínkou pokračování provozu redakce je nalezení náhradních finančních prostředků potřebných na tvorbu obsahu, který z důvodů silného šíření není za platební bránou," napsal Šafr. 

Přijetí novely autorského zákona nepovažuje za dobrou zprávu pro vydavatele ani ředitel vydavatelství N Media Ján Simkanič. „Čtenáři budou ve vyhledávání Googlu hůř nacházet mediální obsah, média přijdou o část návštěvnosti a kvůli tomu i o část příjmů. Část vydavatelů včetně Deníku N navíc přijde o doplňkový příjem ze služby Google Showcase," napsal předplatitelům Ján Simkanič v emailu, ve kterém bilancoval rok 2022. Očekává, že velká média vlastněná oligarchy ztráty unesou a že jednoznačným vítězem změn na mediálním trhu bude Seznam.cz. „Po oslabení Googlu z něj bude ještě silnější lokální monopol, na němž budou ostatní o to víc závislí," myslí si.

Google začíná platit prvním českým vydavatelům, uvádí Showcase

úterý 20. dubna 2021

Ve vzduchu visí žaloba, „velké asociace" novelu podporují 

Nejstarší tuzemská vydavatelská asociace, Unie vydavatelů, sdružující mimo jiné největší vydavatelské domy na českém trhu (Czech News Center, Mafra, Vltava Labe Media, Borgis, Burda a další), přijetí novely autorského zákona přivítala. Novela podle názoru Unie vydavatelů má umožnit jednání o spravedlivých a transparentních podmínkách licenčních smluv, které budou určeny pro všechny české vydavatele. Novelu považuje za správnou i poté, co Google začal s odstraňováním náhledů článků ve svých službách. „Správní rada Unie vydavatelů se bude jednáním Googlu zabývat. Budeme si analyzovat, nakolik se Google tímto krokem snaží obejít vydavatelská práva," uvedl na dotaz MediaGuru.cz ředitel unie Václav Mach. Svůj postoj chce unie oficiálně teprve sdělit, ředitel unie ale považuje osobně krok Googlu za jednostranný a komerčně motivovaný. „Nijak nesouvisí se zněním směrnice," dodal. Situaci teď posuzují právníci Unie vydavatelů a ve hře může být i žaloba za obcházení zákona. 

Novela autorského zákona byla kladně přijata i Sdružením pro internetový rozvoj (SPIR), které zastupuje provozovatele tuzemského internetu. I to si od novely slibuje nastavení férových podmínek pro dohodu mezi tvůrci obsahu a těmi, kteří výsledky jejich práce využívají. V reakci na odstraňování náhledů uvedla, že tvůrcům obsahu sdruženým ve SPIR není v tuto chvíli jasná celá řada aspektů avizovaného záměru. „Proto SPIR vyzval dopisem společnost Google s konkrétními dotazy, na které požaduje odpovědi, aby se čeští vydavatelé mohli lépe zorientovat a alespoň minimálně se připravit na škody, které jim krok společnosti Google způsobí. Poté, co se společnost Google ke vzneseným dotazům vyjádří, bude možné vyhodnotit, jaké dopady avizovaný záměr společnosti Google bude mít na vydavatele sdružené ve SPIR a mimo něj," uvedla pro ČTK výkonná ředitelka SPIR Tereza Tůmová.

Asociace online vydavatelů (AOV), která zastupuje především menší online vydavatele (Trima News, Deník N, Internet Info, Reportér, Echo Media, Forum 24, Hlídací pes a další), na druhou stranu po přijetí novely uvedla, že budou nutné dílčí úpravy ve znění novely. Před projednáváním v Senátu navrhovala, aby byla změněna pasáž, podle které má subjekt porušující zákon obdržet sankci ve výši 1 % svého celosvětového obratu na 15-20 % obratu na českém trhu. Změna zobrazování výpisu článků dopadne podle předsedy asociace, Libora Matouška, nejvíce na ta média, která dodržují profesní standardy. „Tlak na clickbait v titulku se zvýší, čili zvítězí mediální šmejdi, a ne ti poctiví. Myšlenka evropské směrnice se zcela mine účinkem. A je opravdu potřeba, aby se výsledky vyhledávání co nejdříve vrátily do své původní podoby," napsal ve svém vyjádření. Také AOV se bude nastalou situací zabývat, své kroky bude chtít koordinovat s Unií vydavatelů a s dalšími relevantními subjekty. 

Právě výše pokuty stanovené v novele autorského zákona je jednou z hlavních výtek, kterou Google k novele vyjádřil. Riskovat pokutu ve výši 1 % celosvětového obratu je podle Googlu „vysoce nepřiměřené, neodpovídá to běžným autorským zákonům a představuje to neudržitelné riziko”. Uvedl rovněž, že změny by výrazně omezily jeho schopnost bojovat proti dezinformacím, a to proto, že nebude moct pravidelně aktualizovat své vyhledávací algoritmy. „Existuje alternativní cesta, a tou je původní znění novely zákona předložené Ministerstvem kultury. Tento text odrážel dlouhodobé konzultace se všemi zúčastněnými stranami a představoval konstruktivní přístup k této důležité otázce," navrhuje Google.

Právník Kučera: Sankce má být přiměřená

Právník Jiří Kučera, který se mimo jiné specializuje i na mediální právo, rovněž jako jeden z největších problémů novely spatřuje výši sankce, která platformám hrozí za nedodržování nových pravidel. „Parlamentem přijaté znění počítá se sankcí až do výše 1 % celkového ročního obratu. A právě slovo ‚celosvětový’ je problematické. Sankce by se odvíjely z celosvětového obratu za předchozí finanční rok, nikoliv pouze z obratu v ČR. Taková sankce je vnímána jako neúměrně vysoká. Sankce by měla být přiměřená," domnívá se. 

Internetové platformy mají také obavy z nového ustanovení, které jim zakazuje svévolně bez „spravedlivého důvodu” omezit sdílení obsahů konkrétního vydavatele. Například Google tvrdí, že provádí přibližně 1000 aktualizací ročně, přičemž v rámci těchto aktualizací blokuje např. obsah s dezinformacemi. „Blokuje tedy konkrétní vydavatele, přičemž má obavu z toho, že budou vznikat spory, zda u konkrétních vydavatelů existoval spravedlivý důvod či nikoliv. Ve výsledku se tak může stát, že z důvodu právní jistoty nebudou platformy zasahovat proti dezinformačním webům, nebudou blokovat ani potenciálně škodlivý obsah, a ještě za náhledy budou muset vydavatelům platit. Posuzovat co je a co není spravedlivý důvod pro diskriminaci by podle novely mělo Ministerstvo kultury. Stává se tak z něj automaticky úřad, který by rozhodoval o hranici svobody projevu a který by posuzoval, co je a co není dezinformace. Platformy by měly dostat možnost upravovat službu aktualizacemi bez rizika nepřiměřeně vysoké pokuty," vysvětluje dále.

Internetovým společnostem se rovněž nelíbí zákonem stanovená povinnost poskytnout Ministerstvu kultury na vyžádání bezplatně veškeré údaje nezbytné pro určení výše odměny nebo způsobu jejího určení. „Dle jejich přesvědčení může dojít k situaci, kdy Ministerstvo kultury bude požadovat podklady podléhající ochraně obchodního tajemství, což poskytovatel nemusí být ochoten poskytnout. Za odepření splnění povinnosti však hrozí právě ona citelná sankce až 1 % z celosvětových tržeb. Datasharing, jak se povinnosti říká, by se měl týkat jen údajů, které by měly mít vliv na určení odměny a nebyly by chráněné obchodním tajemstvím," shrnuje Jiří Kučera nejvíc kritické pasáže novely.

Novela autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Novela zavádí pro provozovatele vyhledávačů, agregátorů zpráv či sociálních sítí povinnost sjednávání licenčních poplatků za využívání článků. Licenční poplatek má zohledňovat rozsah a dosah publikovaného sdělení, úsilí vynaložené vydavatelem na pořízení obsahu publikace a ekonomický přínos, který má platforma z užívání obsahu, a to včetně příjmů z reklamy. V případě nedohody internetových platforem a vydavatelů do dvou měsíců od zahájení jednání má odměnu stanovit ministerstvo kultury, které by na to mělo 60 dnů. Pokud by platforma odmítla jednat o získání licence nebo by licenční poplatky neplatila, hrozila by jí podle vládní předlohy pokuta až půl milionu korun nebo až jedno procento celkového ročního obratu, podle toho, která částka bude vyšší. Novela zahrnuje dvě evropské směrnice – tzv. OnlineSatCab a směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

-mav-

Unie vydavatelů, SPIR a AOV chtějí s Googlem mluvit o novele

pátek 16. prosince 2022