Unie vydavatelů, SPIR a AOV chtějí s Googlem mluvit o novele

pátek, 16. prosince 2022, 13:10 Aktuality, Internet & Mobil, Tisk MediaGuru

Profesní oborové asociace vyzvaly Google poté, co začal odstraňovat náhledy zpráv, k dialogu o tom, jak se bude v Česku naplňovat novela autorského zákona. Google říká, že udělal všechno, aby se konstruktivně zapojil do legislativního procesu.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Asociace online vydavatelů (AOV), Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a Unie vydavatelů (UV) považují ukončení zobrazování náhledů zpravodajského obsahu ve vyhledávání a ve službě Google News za jednostranný krok „s minimální snahou o dialog s asociacemi, které reprezentují naprostou většinu zpravodajského a magazínového obsahu online v České republice (podle oficiálního měření návštěvnosti NetMonitor). Takový postup vnímají Asociace online vydavatelů, Sdružení pro internetový rozvoj a Unie vydavatelů u tohoto dominantního provozovatele služby vyhledávání jako přinejmenším nešťastný," uvedly v pátek dopoledne ve společném oznámení

Uvedené asociace Google zároveň vyzvaly k dialogu o tom, jak v Česku naplnit povinnosti vyplývající z Evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, které novela autorského zákona transponuje do českého právního řádu. „Očekáváme, že se společnost Google postaví čelem k povinnostem vyplývajícím z Evropské směrnice přijaté již v roce 2018 a vstoupí do vzájemných jednání s vydavateli o budoucí výši odměn, které bude vydavatelům za užívání jejich obsahu v souladu s Evropskou směrnicí odvádět," uvedly rovněž asociace. 

Společnost Google v reakci na páteční prohlášení profesních asociací uvedla, že po dobu minimálně 2,5 měsíců otevřeně a opakovaně sdílela obavy hned z několika ustanovení novely autorského zákona. „Upozorňovali jsme jednak na jeho negativní dopady na naše služby i na to, že povede ke zhoršení přístupu lidí ke kvalitnímu zpravodajství. Udělali jsme všechno pro to, abychom se konstruktivně zapojili do legislativního procesu a osobně jsme se v posledních měsících setkali se zástupci většiny českých mediálních domů i sdružení. Nedospěli jsme však během jednání se všemi zúčastněnými stranami k funkčnímu kompromisu, a proto jsme museli učinit složité rozhodnutí a přestat v Česku zobrazovat náhledy zpráv a uzavřít program Showcase," sdělila mluvčí Googlu Alžběta Houzarová. Připomněla, že okamžitě po zveřejnění pozměňovacích návrhů, které k původnímu transpozičnímu textu přidala Poslanecká sněmovna a které byly nahrány do veřejného systému Poslanecké sněmovny v září, vyjádřila firma své obavy jak zástupcům Poslanecké sněmovny před hlasováním ve výboru a na plénu, tak na schůzích senátních výborů, jakmile byl text postoupen do Senátu. 

V evropských zemích, které postupně transponují evropskou směrnici o autorských právech do svých právních řádů, vstupuje Google do jednání s vydavateli o využívání jejich chráněného obsahu. Doposud jich měla uzavřít více než tisíc v jedenácti evropských zemích. „Takto jsme byli připraveni postupovat i v Česku, ale přijetí novely autorského zákona nám uzavírání podobných smluv s českými vydavateli znemožnilo. Zobrazování potenciálně chráněného obsahu pro nás za těchto podmínek znamená nepřiměřené finanční a provozní riziko," doplnila Houzarová.

Společnost Google přestala tento týden v Česku zobrazovat náhledy zpravodajského obsahu ve vyhledávání Google, službě Google News a ukončila program Google News Showcase. Učinila tak v reakci na novelu autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tu už podepsal prezident, zatím ale nevstoupila v platnost. 

-mav-

Google v Česku odstraňuje náhledy zpráv, může přijít žaloba

pátek 16. prosince 2022