Soud zastavil insolvenční řízení s agenturou Médea

úterý, 28. března 2023, 15:45 Reklama, TV MediaGuru

Médea odvrátila další insolvenční řízení. Městský soud v Praze ho v úterý zastavil poté, co Česká televize a Media Club vzaly své návrhy zpět.

Zdroj: Médea

Zdroj: Médea

Městský soud v Praze rozhodl zastavit insolvenční řízení se společností Médea. Insolvenční návrh podaly v březnu Česká televize a Media Club. Protože oba navrhovatelé vzali svůj návrh zpět (ČT v pátek 24.3. a Media Club v pondělí 27.3.), soud řízení zastavil.

Společnosti Media Club soud rozhodl vrátit složenou zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 tisíc Kč z účtu pražského městského soudu. ČT a Media Club mají také zaplatit společně soudní poplatek za návrh na zahájení insolvenčního řízení ve výši 2000 Kč. Návrh Media Clubu, aby mu byla přiznána náhrada nákladů řízení, soud neshledal důvodným.

Česká televize a Media Club přihlásily své pohledávky v souhrnné výši 30 mil. Kč (ČT ve výši 11,8 mil. Kč, Media Club evidoval pohledávky ve výši 18,2 mil. Kč), které byly tři měsíce po splatnosti. Majitel Médey Jaromír Soukup označil jejich návrh za bezdůvodný a šikanózní.

Médea se ale dnes omluvila společnosti Media Club za to, že ve svých vyjádřeních ze dne 19. 3. a 20. 3. 2023 uvedla, že insolvenční návrh, podaný Media Clubem na Médeu má být šikanózní a že společnost Media Club se měla v souvislosti s podáním insolvenčního návrhu dopustit trestného činu pomluvy a vydírání. „Médea se omlouvá a uvádí, že uvedená tvrzení nebyla a nejsou podložena žádnými konkrétními skutečnostmi, nejsou pravdivá a společnost Médea je použila bez právního důvodu,“ stojí v omluvě. 

V krátké době několika týdnů jde o další zastavené insolvenční řízení vůči Médee. Na začátku letošního března díky dohodě dotčených subjektů bylo zastaveno insolvenční řízení, které navrhovaly Cinema City Czech, Cinexpress a Knowlimits Group. Před dvěma lety soud zahájil insolvenční řízení se společností Médea na návrh společnosti Lipian Trade. V dubnu téhož roku ale Městský soud v Praze insolvenční návrh zamítl.

Médea se dohodla s Media Clubem i Českou televizí

pondělí 27. března 2023

-mav-