Český rozhlas se vymezil proti prohlášení APSV

středa, 27. září 2023, 16:45 Rádio MediaGuru

Český rozhlas považuje stanovisko komerčních rádií k návrhu velké mediální novely za zbytečně konfliktní.

Zdroj: Český rozhlas

Zdroj: Český rozhlas

Český rozhlas (ČRo) se vymezil proti prohlášení Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV), které považuje návrh navýšení rozhlasového poplatku na 55 Kč za ohrožující duální mediální systém. „Prohlášení APSV neopodstatněně zpochybňuje roli ČRo jako média veřejné služby a obsahuje řadu zkreslených a nepodložených údajů. Principy vysílání a hospodaření ČRo jsou velmi zodpovědné a zcela transparentní," stojí v prohlášení ČRo.

Český rozhlas uvádí, že pokud má v budoucích letech nadále plnit svou roli média veřejné služby, kterou mu ukládá zákon a která je založena na základních principech fungování demokratické společnosti, musí být posíleno jeho financování. V opačném případě se rozpočtové škrty negativně dotknou programu a vysílání, a tím i zaměstnanosti rozhlasových odborníků, které ČRo de facto vychovává i pro komerční provozovatele rozhlasového vysílání.

„Prohlášení APSV považujeme za zbytečně konfliktní, neuvážené a poznamenané představou vzájemného konkurenčního boje. ČRo naopak vždy komerčním rádiím nabízel spolupráci a společný rozvoj rozhlasového vysílání v prudce se vyvíjejícím světě médií včetně internetu," konstatuje dále.

Odmítá rovněž, že by veřejná služba nebyla definována a kontrolována. Směrem k objemu reklamy ve vysílání uvádí, že je omezena na pouhé tři minuty denně na celoplošných stanicích a dodává, že žádnou reklamu na svých webech a sociálních sítích ČRo neprodává. „Navrhované navýšení rozhlasového poplatku o 10 korun měsíčně je alespoň částečnou kompenzací vysoké inflace, jak je zřejmé z podrobné důvodové zprávy k navrhovanému zákonu, k níž musel ČRo poskytnout podrobná zdůvodnění," konstatuje.

Celé prohlášení Českého rozhlasu je k dispozici v dokumentu níže.

Komerční rádia: Návrh novely ohrožuje duální mediální systém

pondělí 25. září 2023

-mav-