Vydavatelé rozšíří výzkum Media projekt o tiskový GRP

pondělí, 18. září 2023, 07:05 Tisk MediaGuru

Vydavatelé nabídnou mediálnímu trhu ukazatel tiskového GRP. Jeho nová konstrukce má ambice zařadit se na srovnatelnou úroveň s televizním GRP.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Vydavatelé chystají rozšíření ukazatelů pro plánování tištěných médií o tiskový GRP. Stane se součástí národního výzkumu čtenosti Media projektu. Vydavatelé si od novinky slibují, že nový ukazatel přinese zadavatelům vyšší efektivitu při plánování kampaní. Zohledňovat má nejen reach, ale také kvalitativní parametry konzumace tištěných titulů. Metodické detaily výpočtu tiskového GRP budou představeny na začátku října. 

 Výpočet tiskového GRP má zohledňovat opakovaný kontakt čtenářů se čteným výtiskem konkrétního měřeného titulu. „Ukazatel tiskového GRP představuje kvalitativně mnohem vyšší úroveň dat, oproti doposud používanému zjednodušenému výpočtu ‚GRP’, který je v softwaru Medplan k dispozici. Nový výpočet se po stránce své konstrukce blíží ukazateli GRP u ostatních mediatypů, především televizí," uvedl Tomáš Tkačík, místopředseda správní rady Unie vydavatelů.. 

Na přípravě a testování se s realizátory podíleli také odborníci z Unie vydavatelů (výbor SVAT) a výzkumníci z členských organizací ASMEA (Asociace mediálních agentur). 

Současně s doplněním dat proběhne i implementace ukazatele tiskového GRP do plánovacího softwaru Medplan, jehož provozovatelem je agentura Median. Ta se podílí na výzkumu Media projekt společně s agenturou Stem/Mark.

Podle výkonného ředitele ASMEA Ondřeje Nováka vítají mediální agentury každý počin, který má potenciál posunout trh vpřed. „A tiskový GRP může být takovým počinem. Ostatně ASMEA se za implementaci lépe zkonstruovaného GRP do dat Media projektu přimlouvala už před 5 lety… Po metodologické stránce je jeho konstrukce unikátní, tedy unikátní s ohledem na to, co dovoluje Media projekt ve své současné podobě, Median odvedl skvělou práci. Nicméně GRP sám nic nikam neposune, jeho praktické využití ukážou až čas a práce s ním. Zatím si nejsme úplně jisti jeho praktickým významem, tj. jeho přidanou hodnotou pro klienty. Také je jasné, že srovnávání mediálních veličin z deklaratorních výzkumů a elektronických měření má své limity," reagoval Ondřej Novák. Dodal, že data s nově konstruovanými GRPs bude ASMEA analyzovat a dále o nich diskutovat s relevantními aktéry na trhu.

Zařazení tiskového GRP do výzkumu Media projekt je dalším v řadě novinek výzkumu. Ten nově také měří délku četby, kolikrát se čtenář vrátí k titulu a intenzitu četby.

Media projekt hlásí největší změny v metodice za 15 let

čtvrtek 19. května 2022

-mav-