Economia prodává Respekt, novým vlastníkem je Respekt Media

středa, 1. listopadu 2023, 11:15 Tisk MediaGuru

Zdeněk Bakala, vlastník Economie, prodává týdeník Respekt. Jeho vydávání od 1. listopadu přechází pod společnost Respekt Media, v níž mají podíly vydavatelé slovenského i českého Deníku N a také redaktoři Respektu.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Společnost Economia potvrdila, že k 1.11. 2023 prodala týdeník Respekt nově vzniklé společnosti Respekt Media. Finanční podrobnosti transakce zůstanou podle dohody zúčastněných stran důvěrné.

Respekt Media vznikla letos v září. Založily ji společnosti Denník N, Independent Press, Aegis Holding a redaktoři a zaměstnanci týdeníku Respekt na čele s šéfredaktorem Erikem Taberym.

Na vydávání Respektu se tak budou nově podílet především vydavatelé slovenského Denníku N i českého Deníku N (Independent Press). Slovenský Denník N má v Respekt Media podíl ve výši 25 %, stejně tak 25 % drží Independent Press. Další čtvrtina náleží slovenské společnosti Aegis Holding, resp. rodinné nadaci Lászla Szigetiho. Szigeti je slovensko-maďarským intelektuálem, založil a řídil knižní nakladatelství Kalligram a spolu se syny a Zsolti Bindiscem podniká v pěstování rajčat. Posledních 25 % patří redaktorům a zaměstnancům Respektu. Celkem je to na třicet zaměstnanců. 

„Po celých 17 let, co jsem byl jeho vydavatelem, vrhal Respekt světlo na naši politiku a neúnavně odhaloval nekompetentnost, pokrytectví a korupci. Svým investigativním přístupem nastavil laťku pro ostatní a nepochybuji, že bude i nadále hrát důležitou roli ve veřejné debatě,“ uvedl Zdeněk Bakala, majitel společnosti Economia, která doposud byla vydavatelem Respektu.

„V první řadě chci Zdeňku Bakalovi poděkovat za to, že po celou dobu ctil naši naprostou nezávislost a pomohl Respektu posílit svou pozici na českém mediálním trhu. Věříme, že Respekt bude moci jako samostatný titul pohotověji reagovat na náročné výzvy, které dnes před médii stojí. Noví majitelé, mezi něž patří i redakce, jsou garanty, že naším jediným cílem bude i nadále jen kvalitní žurnalistika,“ říká šéfredaktor Respektu Erik Tabery.

Spolu s přesunem do Respekt Media odstartovala i crowdgundingová kampaň, ve které se Respekt obrací k veřejnosti, aby pomohla s rozjezdem pod novým vydavatelem. „ Jsme na kopci, kde hodně fouká, a jediný, kdo nám může pomoci upevnit základy, jste vy. Vždy jsem psal s pokorou a upřímným vděkem, že o budoucnosti Respektu rozhodují nejvíc čtenářky a čtenáři. Bez vás nemá naše práce smysl a bez vás nebudeme mít prostředky, abychom ji vykonávali," napsal Erik Tabery.

Předsedou představenstva Respekt Media je Pavel Volčík, ředitel strategického marketingu Economia, členy představenstva jsou Erik Tabery (šéfredaktor Respektu) a Michal Ischia (produktový manažer Respektu). Dozorčí radu tvoří Lukáš Fila (Denník N), Zsolt Bindics (Aegis Holding) a Ivan Pavlíček (Independet Press). Respekt Media sídlí v ulici Vodičkova 36, tedy v Paláci Lucerna.

Zdeněk Bakala byl většinovým vlastníkem Respektu od roku 2007. V roce 2014 v něm získal 100% podíl. Po necelých deseti letech tak Respekt vlastnickou strukturu Economie opouští.

Economia se chce více zaměřit na své hlavní tituly, kterými jsou Hospodářské noviny, Aktuálně.cz a časopis Ekonom. „Zkoumáme i nové akvizice a pouštíme se do inovativních projektů, abychom vydavatelství rozvíjeli. Zároveň pro nás platí, že chceme důsledně udržet provozní ziskovost,“ uvádí Lenka Černá, generální ředitelka Economie.

Respekt se nemůže ve vývoji zastavit, musí růst

středa 1. listopadu 2023

Vydavatelé Deníku N i redaktoři Respektu založili Respekt Media

pondělí 9. října 2023

-mav-