Respekt se nemůže ve vývoji zastavit, musí růst

středa, 1. listopadu 2023, 14:25 Tisk Martina Vojtěchovská

Pro další budoucnost týdeníku Respekt je podstatné, aby měl možnost se rozvíjet, říkají Erik Tabery a Pavel Volčík. Respekt se proto osamostatňuje a z Economie se přesouvá do nové společnosti Respekt Media.

Zleva: Erik Tabery, Michal Ischia a Pavel Volčík v novém sídle v Paláci Lucerna, foto: Milan Bureš, Respekt Media

Zleva: Erik Tabery, Michal Ischia a Pavel Volčík v novém sídle v Paláci Lucerna, foto: Milan Bureš, Respekt Media

Novým vydavatelem týdeníku Respekt se od 1. listopadu 2023 stává společnost Respekt Media. Dosud ho vlastnila Economia, respektive Zdeněk Bakala. Respekt Media má čtyři akcionáře, z nichž každý drží 25% podíl. Jde o slovenský Denník N, společnost Independent Press (stojí za vydáváním českého Deníku N), slovenskou společnost Aegis Holding a redaktory a zaměstnance Respektu.

Akcie drží na tři desítky zaměstnanců Respektu, nejvyšší podíly mají šéfredaktor Erik Tabery, dále Pavel Volčík, dosud ředitel strategického marketingu Economia, který se stává předsedou představenstva a ředitelem Respekt Media a Michal Ischia, ředitel digitálu. Dozorčí radu tvoří Lukáš Fila (Denník N), Zsolt Bindics (Aegis Holding) a Ivan Pavlíček (Independent Press).

Respekt se tak vyčleňuje z Economie a pouští se do vlastního podnikání. Na počáteční investici potřebnou k přechodu do nové společnosti spouští crowdfundingovou kampaň. Chce díky ní získat nové předplatitele. „Úspěšná transformace je alfou a omegou naší startovací fáze,“ říká v rozhovoru předseda představenstva Respekt Media Pavel Volčík. „Pro to, aby Respekt mohl fungovat i v budoucnosti, potřebuje získat více předplatitelů,“ dodává šéfredaktor Erik Tabery.

Převedením Respektu do společnosti Respekt Media nastává pro časopis nová etapa. Z jakého důvodu jste se rozhodli osamostatnit a proč z Economie odcházíte?

Erik Tabery: Osamotnění Respektu vnímáme jako důležitý krok k tomu, abychom mohli účinněji bojovat se všemi překážkami, které se v současných médiích vyskytují. Věříme, že se tak lépe a rychleji můžeme věnovat tomu, co je klíčové. Přeci jen v rámci většího vydavatelství, kde je několik titulů, je pozornost k jednotlivým značkám fragmentovanější. Proto jsme po úvahách došli k tomu, že půjdeme vlastní cestou. Je to samozřejmě velká změna i pro to, že v Česku nebývá zvykem, aby se média takto osamostatňovala, naopak se spíš stávají součástí větších mediálních domů.

Co je lepší řešit samostatně než ve větším mediálním domě?

Erik Tabery: Za zásadní považujeme maximální péči o předplatitele, pohotovější reakce na jejich potřeby i na požadavky, které plynou z proměn mediální konzumace a technologického vývoje. To platí pro tištěné vydání, digitální přítomnost i audio nabídku. Chceme časopis dál i obsahově rozvíjet, máme plány, ale zatím je nechci odhalovat. Nemůžeme se v rozvoji časopisu zastavit, to by byl jeho konec. Nemyslím to negativně vůči Economii, souvisí to obecně s možnostmi, jak se lze na dnešním mediálním trhu pohybovat. A ty jsou obtížné pro všechny.

Do nové společnosti Respekt Media přechází celá redakce Respektu?

Pavel Volčík: Do Respekt Media přechází kompletně celá redakce. Zároveň s ní přicházejí i někteří další kolegové z Economie, kteří nepracovali jen pro Respekt, ale měli na starost víc titulů Economie.

Jak početný je to tým?

Erik Tabery: Jde o redakci a sedm lidí, kteří pracují v neredakčních profesích. Naší ambicí je mít co nejmenší aparát kolem redakce. Velmi si proto vážíme kolegů z neredakční části, kteří mají obtížný úkol zajistit celý přechod do nové společnosti. Uvědomujeme si, že máme malý tým a chceme z toho udělat naši výhodu.

Pokud jde o neredakční část, především dohody s distributory, s tiskárnami a s inzerenty, ty se všechny také převádějí z Economie, nebo se musí vyjednávat nové?

Pavel Volčík: V první fázi jde o přechodnou dobu. Většina smluv s tiskárnami nebo distributory k nám přechází z Economie s tím, že tyto smlouvy jsou uzavřeny do konce letošního roku. Poté na ně budeme navazovat kontrakty novými. Od začátku roku 2024 se tak definitivně oddělíme od Economie. V obchodním oddělení počítáme se dvěma pozicemi a s osamostatněním inzerce hned od 1. listopadu. Závazky nasmlouvané do Respektu z dřívějška se realizují po dohodě s Economií.

Kdo se stará o obchod?

Pavel Volčík: Na post vedoucí obchodního oddělení nastoupí Zuzana Kučera Vlnasová, která do Respektu přichází nově a na mediálním trhu se pohybuje více než 18 let. Další kolegyně do obchodu nastoupí od nového roku.

Počítáte, že byste inzerci provazovali s jinými tituly Economie či svěřili prodej inzerce mediazastupitelství, nebo si chcete inzerci prodávat výhradně sami?

Pavel Volčík: Inzerci si budeme primárně prodávat sami, ale nebráníme se ad hoc projektům s jinými vydavatelstvími, ať formou společných příloh nebo jako nosič pro vkládanou inzerci. V takovém případě bychom využili propojení s tituly, které jsou nám blízké.

Economia prodává Respekt, novým vlastníkem je Respekt Media

středa 1. listopadu 2023

Už jste naznačili, že budete usilovat o intenzivnější práci s předplatiteli. Je placený obsah klíčovým monetizačním prvkem pro Respekt Media?

Erik Tabery: Rozhodně ano. Naší výhodou je, že jsme od začátku existence časopisem čtenářským, a většinu našich příjmů tak získáváme od čtenářů. Je to asi 70 procent veškerých příjmů. Víme, že čtenář je klíčová osoba a chceme se ještě více zaměřit na péči o čtenáře a na rozšiřování předplatitelské obce. Předplatné je pro nás nejistější cesta a z dlouhodobého hlediska je výhodou, že si můžeme předplatné řídit sami. Teď zavádíme předplatitelský systém, který vyvinul slovenský Denník N. Chceme, aby systém fungoval od 1. listopadu a je to jedna z velkých proměn, které nás čekají.

Čím se tento předplatitelský systém liší od vašeho stávajícího?

Erik Tabery: Systém umožňuje přesně sledovat, jaký obsah čtenáře zajímá, a především zjednodušuje práci. My jsme dosud měli několik nástrojů, které jsme využívali, a teď budeme mít jen jeden pro digitální i tištěný obsah. Slibujeme si od něho snazší a rychlejší komunikaci se čtenáři. Měla by být pro ně příjemnější a pro nás by zase měla být správa jednodušší.

Pavel Volčík: Výhodou tohoto systému je, že obsahuje všechna data o čtenářích na jednom místě. Tím se práce zjednodušuje a zrychluje. Je to neporovnatelné s tím, co má k dispozici většina klasických vydavatelů tištěných titulů, kteří vstupují do digitálu. Systém je primárně stavěný pro digitální předplatné, což je pro nás naprosto klíčové, protože v tomto segmentu potřebujeme růst. Díky tomu budeme moci automatizovaně nabízet cílenější a personalizovanější nabídky.

Nový systém, který od Denníku N přejímáte, je vedle investic prvním znakem přítomnosti nového spolumajitele Respektu. Jaká je role nových majitelů?

Erik Tabery: Pro Zdeňka Bakalu bylo myslím důležité, aby šlo o novinářský projekt. Obdržel v minulosti řadu nabídek, které odmítl. Žádný ze čtyř nových majitelů Respekt Media nemá politicko-byznysové ambice. Slovenský Denník N byl od počátku naší prioritou. S Pavlem Volčíkem a Michalem Ischiou jsme se shodli, že noví vlastníci musí být kredibilní a ideálně by měli mít know-how, které by se propojovalo s Respektem. Slovenský Denník N známe dlouho. Zasedal jsem v jejich první redakční radě, bývalý šéfredaktor Respektu Milan Šimečka v Denníku N pracuje a máme tam spoustu přátel. Navíc měl prostředky na finanční investicí a je také vhodným partnerem pro technologickou spolupráci. Denník N považuji za špičkové noviny, podle mě nejlepší ve střední Evropě. Řadu věcí se můžeme od něj naučit, nemáme v Respektu problém přiznat si, že některé věci neumíme tak dobře. Skloubily se hned tři věci: ochota Denníku N investovat, vzájemná novinářská blízkost a i zkušenost technologicko-digitální.

Budou investoři zastoupeni v redakční radě Respektu?

Erik Tabery: Investoři jsou zastoupeni v dozorčí radě, v představenstvu zasedá Pavel Volčík, Michal Ischia a já a vznikne také redakční rada. Každý ze čtyř vlastníků do redakční rady jmenuje dva lidi a rada bude partnerem pro debatu o dění na mediální scéně, o roli Respektu a o tom, jak se ji daří naplňovat. Její pravomocí bude i možnost navrhnout odvolání šéfredaktora, nebo jmenování nového.

Víme, že čtenář je klíčová osoba a chceme se ještě více zaměřit na péči o čtenáře a na rozšiřování předplatitelské obce.

Co je teď pro vás nejdůležitější, na co se chcete soustředit?

Pavel Volčík: Teď je primární, aby migrace předplatitelských dat do nového systému měla hladký průběh.

Erik Tabery: Úspěšná transformace je teď nejdůležitější. To se týká výroby, distribuce, tiskáren. V případě obsahu promýšlíme, jak posílit digitální nohu Respektu.

Pavel Volčík: Podstatnou roli v tom sehraje crowdfunding, který spouštíme také od 1. listopadu. Transformace, o které jsme mluvili, stojí velké úsilí a finance. Primárně byly použity na koupi Respektu, proto se obracíme na čtenáře s výzvou, zda by rozjezd a rozvoj Respektu nepodpořili. Crowdfunding poběží přímo na webu Respektu, protože vedle předplatitelského systému Denníku N využijeme i tuto vlastní platformu.

Když se podíváme na provoz v novém vydavatelském zázemí Respekt Media, je třeba oproti stavu v Economii snížit náklady? Musíte se teď v něčem uskrovnit?

Erik Tabery: Uskrovňujeme se v počtu lidí, kteří se o chod Respektu starají.

Pavel Volčík: Největší rozdíl je ve velikosti personálu, jinak máme vše, co pro svou práci potřebujeme.

Jakým způsobem se budou splácet investice, které se vynaložily na koupi Respektu a které budou použity na financování projektu. Máte například nějakou tříletou strategii, jak by se měl byznysový plán vyvíjet?

Erik Tabery: Všichni partneři očekávají, že počáteční investici a náklady na rozjezd se podaří stabilizovat a to, že se Respekt stane soběstačný. Na to se soustředíme a veškeré naše úvahy o rozvoji a naplnění tohoto cíle směřujeme k obsahu. Klíč vidíme v růstu předplatitelů, díky kterým můžeme dojí k soběstačnosti. Nemůžeme počítat s tím, že investoři budou do Respektu vkládat další peníze, protože i jejich možnosti jsou omezené. Uvědomujeme si to a o to je náš závazek větší. Pokud se nám nepodaří čtenáře oslovit, tak ten cíl nesplníme.

Pavel Volčík: Tím, že ve vlastnické struktuře je zastoupena i redakce, tak se stírají rozdíly mezi investory a redakcí. Všichni máme stejný zájem. To je pro nás velmi důležité.

Erik Tabery: Byl jsem u všech jednání s novými vlastníky a musím říct, že jednání byla od počátku velmi vstřícná a korektní. Vnímám to jako velký vklad do budoucnosti, protože každý na jednáních hájil svůj zájem, ale s vědomím toho, že musíme fungovat společně.

Nápad, že čtvrtinový podíl budou mít redaktoři, vzešel od vás? Jaký je důvod?

Erik Tabery: Ten nápad jsme měli hned od začátku a podle mého názoru byl důležitý i pro Zdeňka Bakalu. Částečně jsme se inspirovali právě u slovenského Denníku N, kde redaktoři také vlastní akcie. Navíc je dobré, že redakce vezme projekt za svůj. Pochopitelně se debatovalo i o tom, jaké by měl mít kdo procentuální zastoupení. Nikdo neřekl, že chce 30 % nebo 40 %. Naopak všichni zdůrazňovali, že do toho vstupují s tím, že chtějí, aby se Respektu dařilo a aby redakce vnímala projekt jako svůj. Je to i obchodně správný tah.

Uvažujete s ohledem na novou podobu vlastnické struktury o tom, že byste přinášeli společné produkty předplatného nebo například knižní projekty ve spolupráci se slovenským nebo českým Deníkem N?

Erik Tabery: Zatím nic takového neplánujeme, ale dlouhodobě máme dobré vztahy. Pokud uvidíme, že si můžeme vzájemně pomoct, uděláme to. Teď je ale důležité soustředit se na svou svébytnost.

Pavel Volčík: Pro společný produkt se rozhodneme, pokud by se taková příležitost vyskytla. Cestou synergií teď ale nepůjdeme.

Všichni partneři očekávají, že počáteční investici a náklady na rozjezd se podaří stabilizovat a to, že se Respekt stane soběstačný.

Jak jste uvedli, chcete zvýšit příjmy z digitálního předplatného. Změní se nabídka digitálního předplatného nebo online produktů?

Pavel Volčík: Na nabídce předplatného se nic nezmění, stále budeme mít digitální předplatné, digitální předplatné s tištěným časopisem a klubové předplatné. Chceme investovat jak do webu, tak do rozvoje aplikace, což samozřejmě nebude hned, ale v následujících měsících.

A cenově?

Pavel Volčík: Na webu budeme kopírovat změnu ceny stánkového prodeje, která se zvyšuje na 60 Kč (stávající cena je 50 Kč, pozn. red.) a úměrně k tomu zdražujeme všechny druhy předplatného.

Očekáváte na základě navýšení prodejní ceny vyšší výnosy?

Pavel Volčík: Může se to odrazit pozitivně na výnosové stránce, na druhou stranu platí, že média se dlouhodobě bojí zdražovat. Když zohledníme průměrnou inflaci za několik posledních let a to, jak se změnily ceny předplatného, tak se pořád s cenou držíme velmi nízce.

Erik Tabery: Abychom byli saturovaní a aby se pokryly všechny nárůsty, tak bychom museli Respekt prodávat za 80 Kč.

Pavel Volčík: Samozřejmě, že nepřichází do úvahy, abychom takto zdražili. Zdražení ve volném prodeji na 60 Kč ale považujeme za naprosto adekvátní.

Kolik předplatitelů byste potřebovali nabrat, aby vám to dodalo klid do dalších let?

Erik Tabery: Líbilo by se mi, kdyby měl Respekt 40 tisíc platících čtenářů (celkový současný prodaný náklad Respektu je cca 31 tisíc kusů, pozn. red.). To je ale velmi těžký úkol. Kdyby se nám podařilo zvýšit v blízkém horizontu počet předplatitelů o několik tisíc, budeme rádi. Na trhu je obecně málo lidí, kteří jsou ochotní platit si za obsah. Placená média se zároveň perou o podobného čtenáře, jehož finanční možnosti mají své limity. V tom je to náročnější. Jsem ale optimista, protože potenciál stále vidím a pokud se nám nepodaří čtenáře přesvědčit, bude to zejména naše chyba. Uvědomuji si, že jsme nějaký čas promeškali. Pořád věřím, že je u nás dost lidí, kteří se zajímají, co se kolem nich děje, a kteří si uvědomují roli médií a chtějí dělat něco pro společnost. To je naše čtenářská skupina, ve které doufám můžeme získat další čtenáře.

Pavel Volčík: Pro naši budoucnost bude důležité, abychom měli stabilní výsledku v printu a zároveň, abychom rostli v digitálním předplatném.

Zůstává nabídka čtených textů a podcastů?

Erik Tabery: To vše zůstává, audio texty jsou součástí našeho úspěchu. Naši čtenáři velmi ocenili možnost poslouchat články, na to jsme měli velkou odezvu. Podcasty chceme rozšiřovat. Vnímáme, že je vyhledávaný způsob sledování obsahu hlavně u mladé generace a cítíme, že je to místo, kde se můžeme rozvíjet.

Společnost Respekt Media si za své sídlo zvolila Palác Lucerna, který patří Dagmar Havlové. Poskytla vám prostory pro redakci zdarma?

Erik Tabery: To rozhodně ne, platíme normální nájem, bez toho by to nešlo a ani bychom nic zdarma nechtěli. Vybírali jsme z řady míst, zvažovali jsme několik kritérii včetně bezpečnosti, a i výši nákladů, které můžeme investovat. V případě Lucerny vyšlo všechno tak, jak jsme si původně naplánovali.

O Respektu

Týdeník Respekt vychází od podzimu roku 1989, vydávala ho společnost R-Presse, ve které měl téměř 100% podíl Karel Schwarzenberg. Od roku 2007 vstoupil do Respektu Zdeněk Bakala – nejprve vlastnil více než 55 % akcií, krátce poté ale podíl zvýšil na více než 70 %. O rok později se Zdeněk Bakala stal vlastníkem vydavatelství Economia. V roce 2009 opustil Respekt své sídlo v Křemencově ulici v Praze a nastěhoval se do sídla Economie v Praze na Letné. V roce 2013 se Economia přestěhovala do Karlína. Od roku 2014 se stala 100% vlastníkem Respektu a jediným akcionářem vydavatelské společnosti Respekt Publishing. Ta vznikla v roce 2007 přeměnou z tehdejšího vydavatele Respektu, firmy R-Presse.