Skupina Publicis rozčlenila své agentury do tří divizí

pondělí, 12. října 2020, 07:20 Reklama MediaGuru

Publicis Groupe zavedla novou organizační strukturu. Své agentury rozčlenila do tří divizí zaměřených na komunikaci, média a data & technologie.

Schéma Publicis Groupe, zdroj: Publicis

Schéma Publicis Groupe, zdroj: Publicis

Komunikační skupina Publicis Groupe pokračuje v přechodu od dosavadní holdingové struktury na integrovaný model Power of One. Jeho součástí je i nová integrovaná organizační struktura. Skupina se nově člení do tří divizí zaměřených na komunikaci, média a data & technologie, do nichž se integrovaly všechny agentury skupiny. Divize fungují na principu platforem, díky kterým mají vznikat projektové týmy na míru konkrétním klientům, značkám i jednotlivým kampaním.

Divize Komunikace se zaměřuje na strategii značek, kreativu, tvorbu obsahu, PR, sociální média a influencer marketing. Jak už jsme informovali, do budoucna ji budou reprezentovat tři značky: full-servisové kreativní agentury Saatchi & Saatchi a Leo Burnett a vedle nich MSL, která se specializuje na oblast PR, sociálních médií a influencer marketingu. V čele divize stojí Pavla Nýdrle, dosavadní managing director agentury Kindred.

Aktuální změny se dotkly také značek Newcast, Publicis Prague a Kindred. Newcast na českém trhu přestal jako samostatná značka působit a jeho klientské týmy se přesunuly pod Saatchi & Saatchi. Značka Publicis Prague bude nadále servisovat klienty v rámci stávajících závazků. Značka Kindred se bude nadále specializovat výhradně na oblast dat a technologií. Její klientský servis a kreativní oddělení se proto integrovaly do Leo Burnett a specialisté na PR, sociální média a influencer marketing do MSL.

Publicis Groupe mění organizační strukturu, ruší Newcast

čtvrtek 3. září 2020

Mediální divize se zaměřuje na mediální strategii a nákup mediálního prostoru. V rámci divize došlo k integraci mediálních agentur Zenith, Starcom, Spark Foundry, Performics a Red Media do nových klientsky orientovaných týmů pokrývajících jak offline, tak i online média. Tyto klientské týmy doplňují sdílená specializovaná oddělení zaměřená na analytiku, výzkum, programatickou reklamu, strategii, PPC a nákup mediálního prostoru.

Externě mají divize vystupovat jak na úrovni jednotlivých agenturních značek, tak nově také pod jednotnou hlavičkou Publicis Groupe, která zastřešuje komplexní řešení jdoucí napříč disciplínami. V čele divize je David Krňák, Chief Media Officer Publicis Groupe ČR/SK.

Třetí divize se specializuje na digitální transformaci businessu. Konkrétně na implementaci a správu webových aplikací, CMS, DMP, CRM, e-commerce, webovou analytiku, data science a vizualizaci dat. Divizi reprezentuje značka Kindred, která získala v rámci sítě Publicis Groupe pozici regionálního Centre of Excellence pro oblast dat a technologií. Divizi Kindred vede nově Gabriel Zábušek, který zde dosud zastával funkci Chief Technology Officer. Vyčlenění Kindredu do samostatné divize má vycházet z dlouhodobě rostoucí poptávky po datových a technologických projektech.

Smyslem transformace má být podle skupiny odstranění bariér mezi jednotlivými částmi skupiny a plné využití potenciál všech jejích marketingových expertíz. „Našim dlouhodobým cílem je stavět komunikaci komplexně na základě komunikačních, marketingových a obchodních cílů, a ne podle toho, v jakých kanálech kampaň poběží. Z tohoto důvodu jsme se v Česku rozhodli zbořit bariéry uvnitř firmy a vytvořit novou strukturu směrem k modelu Power of One. Provést tuto plánovanou integraci nám umožnilo letošní sestěhování do nových kanceláří. Pevně věřím, že nám tyto změny pomůžou realizovat ještě kvalitnější a efektivnější marketingová řešení,“ říká Tomáš Varga, CEO Publicis Groupe pro střední Evropu.

Publicis Groupe se přestěhovala do nových kanceláří v Docku

úterý 15. září 2020

-mav-